HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 66 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 134
64
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Sådan afhjælpes papirstop fra indføringsområder
1
Åbn bakke 2 for at finde papirstoppet.
2
Udfør et af disse trin:
Hvis papirstoppet allerede delvist er kommet ind i printeren, skal
du se
"Sådan afhjælpes papirstop inden i printeren" på side 63
.
Hvis papirstoppet kun er i inputbakken, skal du fjerne
papirstoppet ved at trække papiret ud ved den synlige kant.
Juster al papiret i bakken igen, og gå til trin 4.
3
Hvis du ikke kunne fjerne papirstoppet inde fra printeren eller ved at
trække papiret ud af bakken, skal du tage fat i papirstoppet ude fra
printeren og forsigtigt trække det ud.
4
Tryk papiret ned for at låse papirløftepladen af metal på plads (kun
bakke 2), og lad bakken glide tilbage i printeren.
5
Åbn topdækslet, luk det igen, og tryk derefter på
(
S
TART
), hvis
Start-indikatoren blinker. Hvis Eftersyn-indikatoren stadig blinker, er
der et andet papirstop til stede. Se
"Sådan afhjælpes papirstop
inden i printeren" på side 63
og
"Sådan afhjælpes papirstop fra
udskriftsområder" på side 65
.
1
3
4
2
5
Sample
This manual is suitable for devices