HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 65 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
63
Sådan afhjælpes papirstop inden i printeren
FORSIGTIG!
Papirstop i dette område kan resultere i løs toner på siden. Hvis du får
toner på tøjet eller hænderne, skal du vaske dem i koldt vand. (Varmt
vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet).
1
Åbn topdækslet.
2
Fjern
billedtromlen
ved at skubbe den væk fra dig og løfte den ud af
printeren. Du
kan ikke
få adgang til papirstop ved at fjerne
tonerkassetterne.
3
Udfør et af disse trin:
Hvis den forreste kant af papiret er synlig, skal du forsigtigt
trække papiret ud af printeren.
Hvis det er for vanskeligt at fjerne papiret, skal du fjerne
papirstoppet ifølge beskrivelsen i
"Sådan afhjælpes papirstop fra
udskriftsområder" på side 65
.
4
Når papirstoppet er fjernet, skal du sætte billedtromlen i igen og
lukke topdækslet.
5
Tryk på
(
S
TART
), hvis Start-indikatoren blinker. Hvis Eftersyn-
indikatoren stadig blinker, er der et andet papirstop til stede. Se
"Sådan afhjælpes papirstop fra indføringsområder" på side 64
og
"Sådan afhjælpes papirstop fra udskriftsområder" på side 65
.
3
1
2
4
Sample
This manual is suitable for devices