HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 64 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 134
62
Problemløsning og vedligeholdelse
DAWW
Afhjælpning af papirstop
Papir eller andre udskriftsmedier kan ind imellem sætte sig fast under et udskriftsjob. Årsagerne
kan være:
Inputbakkerne er fyldt forkert, eller de er overfyldte.
Bakke 2 fjernes under et udskriftsjob.
Topdækslet åbnes under et udskriftsjob.
For mange ark har ophobet sig i et udskriftsområde eller har blokeret et udskriftsområde.
Det anvendte papir opfylder ikke HPs specifikationer. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier"
på side 113
.
Det miljø, papiret opbevares i, er for fugtigt eller for tørt. Se
"Specifikationer for
udskriftsmedier" på side 113
.
Her kan du se efter papirstop
Papirstop kan ske på disse placeringer:
Inden i printeren. Se
"Sådan afhjælpes papirstop inden i printeren" på side 63
.
I indføringsområder. Se
"Sådan afhjælpes papirstop fra indføringsområder" på side 64
.
I udskriftsområder. Se
"Sådan afhjælpes papirstop fra udskriftsområder" på side 65
.
Find og fjern papirstoppet ved hjælp af vejledningen på følgende sider. Hvis papirstoppets
placering ikke fremgår klart, skal du først se efter inden i printeren.
Der kan være løs toner i printeren efter et papirstop. Problemet burde løse sig selv efter
udskrivning af nogle få ark. Se
"Løs toner" på side 78
.
Sample
This manual is suitable for devices