HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 63 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 134
DAWW
Kapitel 4 Problemløsning og vedligeholdelse
61
4
Problemløsning og
vedligeholdelse
Indledning
Disse oplysninger om fejlfinding er arrangeret for hjælpe dig med at løse udskrivningsproblemer.
Vælg den generelle type problem på følgende liste.
Der er papirstop i printeren. Se
"Afhjælpning af papirstop" på side 62
.
Andre printerindikatorer end Klar-indikatoren er tændt eller blinker. Se
"Løsning af
meddelelser på kontrolpanelet" på side 67
.
Dokumentet blev udskrevet, men udskriftskvaliteten var ikke som forventet. Se
"Løsning af
problemer med udskriftskvalitet" på side 75
.
Der er en meddelelse på computeren. Se
"Løsning af problemer, der har genereret
meddelelser" på side 84
.
Der er et problem, men ingen indikatorer er tændte eller blinker, og der er ingen meddelelser
på computeren. Se
"Løsning af problemer, der ikke har genereret meddelelser" på side 85
.
Der er yderligere oplysninger tilgængelige for disse vedligeholdelsesemner:
"Rengøring af printeren" på side 92
"Kalibrering af printeren" på side 93
"Håndtering af forbrugsvarer" på side 94
Sample
This manual is suitable for devices