HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 60 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 134
58
Håndtering af printeren
DAWW
Oplysninger om enheder.
På denne side vises også printerens netværksnavn, adresse og
modeloplysninger. Hvis du vil ændre disse poster, skal du klikke på
Oplysninger om
enheder
under fanen
Indstillinger
.
Fanen Indstillinger
Med denne fane kan du konfigurere printeren fra din computer. Fanen
Indstillinger
kan
beskyttes med adgangskode. Hvis denne printer er tilsluttet et netværk, skal du altid kontakte
printeradministratoren, før du ændrer indstillinger på denne fane.
Fanen
Indstillinger
indeholder følgende sider.
Konfigurer enhed.
Konfigurer alle printerindstillinger fra denne side. Denne side indeholder
de traditionelle menuer på printere og bruger kontrolpaneldisplay. Disse menuer omfatter
Oplysninger
,
Papirhåndtering
,
Konfigurer enhed
og
Diagnosticering
.
Advarsler.
Kun netværk. Konfigureret til at modtage e-mail-advarsler for forskellige
printerhændelser.
E-mail.
Kun netværk. Bruges sammen med advarselssiden til at angive indgående og
udgående e-mail, samt angive e-mail-advarsler.
Sikkerhed.
Angiv en adgangskode, der skal indtastes for at få adgang til fanerne
Indstillinger
og
Netværk
. Aktiver og deaktiver bestemte funktioner i EWS.
Andre link.
Tilføj eller tilpas hyperlink til andre Websteder. Dette hyperlink vises i området
Ander hyperlink
på siderne for HP color LaserJet 1500 værktøjskasse. Disse permanente
hyperlink vises altid i området
Andre hyperlink
:
HP Instant Support™
,
Bestil
forbrugsvarer
og
Produktsupport
. Se afsnittet
"Andre hyperlink" på side 59
for at få
yderligere oplysninger.
Oplysninger om enheder.
Navngiv printeren og tildel den et aktivnummer. Indtast navnet
og e-mail-adressen for den primære kontaktperson, der skal modtage oplysninger om
printeren.
Sprog.
Fastsæt det sprog, hvorpå oplysningerne vises i den integrerede webserver.
Fanen Printer
Med fanen
Printer
kan du vælge, hvilken HP color LaserJet 1500 series-printer der skal
udskrives fra, hvis der er tilsluttet mere end én printer til netværket. Der kan være mere end én
HP color LaserJet 1500 series-printer tilsluttet til computeren via et lokalt netværk (LAN) eller
ved direkte tilslutning.
Fanen Dokumentation
I dette afsnit på navigationslinjen findes hyperlink til disse informationskilder:
Installationsbemærkninger.
Indeholder de seneste nyheder om printeren. Kun på engelsk.
Vigtigt!
Indeholder oplysninger, der er fundet frem, efter anden dokumentation såsom
brugervejledningen blev udviklet.
Brugervejledning – PDF.
Indeholder de oplysninger om printerforbrug, garanti,
specifikationer og support, som du læser i øjeblikket. Dette PDF-format kan udskrives efter
side, kapitel eller hele dokumentet og formateres som en traditionel bog.
Brugervejledning – HTML.
Indeholder de oplysninger om printerforbrug, garanti,
specifikationer og support, som du læser i øjeblikket. Dette HTML-format giver dig mulighed
for let at søge efter specifikke emner og springe mellem emner. Kan kun ses fra Windows-
baserede computere.
Sample
This manual is suitable for devices