HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 59 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 134
DAWW
Kapitel 3 Håndtering af printeren
57
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse understøttes kun for Windows 98 og nyere. Du skal have
udført en komplet softwareinstallation for at kunne bruge HP color LaserJet 1500 værktøjskasse.
Du kan få vist HP color LaserJet 1500 værktøjskasse, når printeren er direkte tilsluttet til
computeren eller tilsluttet til netværket. HP color LaserJet 1500 værktøjskasse er en Webside,
der åbnes i en Webbrowser og giver adgang til enheden, printerdokumentation og værktøjer til
printerstyring og fejlfinding.
Hvis du vil bruge HP color LaserJet 1500 værktøjskasse, skal du have Microsoft Internet
Explorer 4 eller nyere eller Netscape Navigator 4 eller nyere. Alle sider kan udskrives fra
browseren.
Du behøver ikke have Internetadgang for at åbne og bruge HP color LaserJet 1500
værktøjskasse. Men hvis du klikker på et hyperlink i området
Andre hyperlink
, skal du have
Internetadgang for at kunne gå til det Websted, der er forbundet med hyperlinket.
Sådan vises HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
1
Åbn HP color LaserJet 1500 værktøjskasse på en af følgende måder:
Dobbeltklik på ikonet HP color LaserJet 1500 værktøjskasse på skrivebordet.
Peg på
Programmer
i menuen
Start
, peg på
HP color LaserJet 1500
, og vælg
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
.
Bemærk!
Når du åbner URL-adressen, kan du oprette et bogmærke for den, så du senere hurtigt kan vende
tilbage til den.
2
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse åbnes i en Webbrowser. HP color
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse-softwaren indeholder disse faner: fanen
Oplysninger
, fanen
Indstillinger
, fanen
Printer
, fanen
Dokumentation
og fanen
Fejlfinding
. Den indeholder også et område med hyperlink til HPs Websted. Du kan finde
flere oplysninger om hver fane eller hvert område i følgende afsnit.
Bemærk!
Hvis der er valgt en netværksport, vises fanen
Netværk
også.
Fanen Oplysninger
Gruppen med oplysningssider består af følgende sider.
Enhedsstatus.
På denne side vises printerstatus og resterende levetid for HP-forbrugsvarer
med 0 procent angivende, at en forbrugsvare er tom. På siden vises også typen og formatet
for udskriftsmedier, der er angivet for hver bakke. Hvis du vil ændre standardindstillingerne,
skal du klikke på
Skift indstillinger
.
Konfigurationsside.
På denne side vises de oplysninger, der findes på printerens
konfigurationside.
Status for forbrugsvarer.
På denne side vises den resterende levetid for HP-forbrugsvarer
med 0 procent angivende, at en forbrugsvare er tom. Denne side indeholder også
leverandørens varenumre. Hvis du vil bestille nye forbrugsvarer, skal du klikke på
Bestil
forbrugsvarer
i området
Andre hyperlink
i vinduets venstre side. Hvis du vil besøge et
Websted, skal du have Internetadgang.
Hændelseslog.
På denne side vises en liste over alle printerhændelser og -fejl.
Forbrugsside.
På denne side vises en oversigt over antallet af sider, printeren har
udskrevet grupperet efter format og type.
Sample
This manual is suitable for devices