HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 57 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 134
DAWW
Kapitel 3 Håndtering af printeren
55
Statusside over forbrugsvarer
På siden Status for forbrugsvarer vises den resterende levetid for HP-tonerkassetter og HP-
billedtromler. Der vises også det estimerede antal resterende sider, antal udskrevne sider og
andre oplysninger om forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status for forbrugsvarer fra printeren
eller HP color LaserJet 1500 værktøjskasse. Hvis du vil udskrive fra printeren, skal du trykke på
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) på samme tid. (Konfigurationssiden udskrives også).
1
Bestillingsoplysninger.
I dette afsnit findes grundlæggende oplysninger om, hvordan du
bestiller nye HP-forbrugsvarer.
2
Tonerkassetteområde.
I dette område findes et afsnit til hver af tonerkassetterne, og det
indeholder oplysninger om HP-tonerkassetter. Disse oplysninger omfatter varenummeret for
hver tonerkassette, om tonerkassetten er ved at være tom og den resterende levetid for hver
tonerkassette udtrykt som en procentdel, som grafik og som det estimerede antal resterende
sider. Disse oplysninger er kun angivet for HP-forbrugsvarer. Hvis der installeres en ikke-HP-
forbrugsvare, får du i stedet vist en advarsel.
3
Genbrugsoplysninger.
I dette afsnit findes det Websted, hvor du kan få oplysninger om
genbrug.
4
Område for billedtromle.
I dette område findes de samme oplysninger for billedtromlen,
som tonerkassetteområdet indeholder for tonerkassetterne.
5
Bemærkning om garanti.
I dette afsnit findes oplysninger om, hvordan printerens garanti
påvirkes, når du bruger ikke-HP-forbrugsvarer. Du anmodes også om at ringe til HPs
bedrageri-hotline, hvis en forbrugsvare, der registreres som en ikke-HP-forbrugsvare, blev
solgt til dig som en original HP-forbrugsvare. (Se
"HPs bedrageri-hotline" på side 96
).
1
2
4
3
5
Sample
This manual is suitable for devices