HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 56 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 134
54
Håndtering af printeren
DAWW
Specialsider
Specialsider findes i printerens hukommelse. Disse sider hjælper med at diagnosticere og løse
problemer med printeren.
Bemærk!
Hvis printersproget ikke blev angivet korrekt under installation, kan du angive sproget manuelt,
så siderne udskrives på et af de understøttede sprog.
Demoside
Hvis du vil udskrive en demoside, skal du trykke på
(
S
TART
), når printeren er klar (Klar-
indikatoren lyser) og ikke udskriver. Du kan også få vist denne side fra HP color LaserJet 1500
værktøjskasse.
Konfigurationsside
På konfigurationssiden vises aktuelle indstillinger og egenskaber for printeren. Du kan udskrive
en konfigurationsside fra printeren eller HP color LaserJet 1500 værktøjskasse. Hvis du vil
udskrive en konfigurationsside fra printeren, skal du trykke på
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) på samme tid. (Siden Status for forbrugsvarer udskrives også).
1
Printeroplysninger.
I dette afsnit findes grundlæggende oplysninger om printeren, f.eks.
produktnavnet, printernavnet og sidetælling.
2
Hændelseslog.
Dette afsnit indeholder oplysninger om printerfejl.
3
Oplysninger om papirbakke.
I dette afsnit findes oplysninger om bakkerne, f.eks. om der
installeret ekstrabakker, og papirtype og papirformat, der kan angives for hver bakke.
1
2
3
Sample
This manual is suitable for devices