HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 51 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
49
Manuelle indstillinger (Windows)
Hvis du vælger
Manuel
, kan du justere indstillingerne Halvtone og Neutrale gråtoner for hvert af
hovedelementerne: tekst, grafik og fotografier. Kantstyring og RGB-farve er globale indstillinger.
Halvtoneindstillinger
Halvoneindstillinger påvirker opløsningen og klarheden på farveudskrifter. Du kan justere
halvtoneindstillinger for tekst, grafik og fotografier uafhængigt af hinanden. De to
halvtoneindstillinger er
Jævn
og
Detaljer
. Hvis dit program konverterer tekst og grafik til raster,
vil indstillingerne for fotografi også kontrollere tekst og grafik.
Jævn
giver bedre resultater med store heldækkede udskriftsområder. Den forbedrer også
fotografier ved at udglatte fine farvegradueringer. Vælg denne indstilling, når ens og jævn
udfyldning af områder er den vigtigste egenskab.
Detaljer
er praktisk til tekst og grafik, der kræver skarpe skel imellem streger og farver, eller
billeder, der indeholder et mønster eller et højt detaljeniveau. Vælg denne indstilling, når
skarpe kanter og detaljer er den vigtigste egenskab.
Neutrale gråtoner
Neutrale gråtoner bestemmer metoden til oprettelse af neutrale gråfarver. Hvis dit program
konverterer tekst og grafik til raster, vil indstillingerne for fotografi også kontrollere tekst og grafik.
Kun sort
genererer neutrale farver (gråtoner og sort) vha. kun sort toner. Denne indstilling
garanterer, at neutrale farver ikke har farvet skriftart.
4-farve
genererer neutrale farver ved at kombinere alle fire tonerfarver. Denne indstilling
giver jævnere gradienter og overgange til ikke-neutrale farver. Den giver også den mørkest
mulige sort.
Kantstyring
Denne indstilling bestemmer, hvordan kanter gengives. Kantstyring består af to komponenter:
Adaptive Halftoning og Trapping. Adaptive Halftoning forøger kantskarpheden. Trapping
reducerer effekten af forkert registrering af farveniveau ved at overlappe kanterne på tilstødende
objekter en smule.
Til
slår Trapping og Adaptive Halftoning til.
Fra
slår Trapping og Adaptive Halftoning fra.
RGB-farve
Denne indstilling bestemmer, hvordan farver gengives.
Standard
fortolker RGB-farve som sRGB, som er den accepterede standard for mange
softwarefirmaer og -organisationer, f.eks. Microsoft og World Wide Web Consortium.
Enhed
angiver, at printeren skal udskrive RGB-data i rå enhedstilstand. Hvis fotografier skal
gengives korrekt, når denne indstilling er valgt, skal du styre farver i det program, du arbejder
i, eller i operativsystemet.
Sample
This manual is suitable for devices