HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 47 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
45
Udskrivning på begge sider (manuel dupleksudskrivning)
Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret, skal du gå hen til printeren og indsætte papiret
igen manuelt, når den første side er udskrevet.
FORSIGTIG!
Udskriv ikke på begge sider af etiketter eller transparenter. Dette kan medføre skader på printeren
og papirstop.
Sådan dupleksudskrives manuelt (kun Windows)
1
Indsæt tilstrækkeligt papir i en af bakkerne til at udføre udskriftsjobbet. Hvis du ilægger
specialpapir såsom brevpapir, skal det ilægges på en af disse måder.
I bakke 1 skal du lægge brevpapiret med forsiden nedad og bunden først ind.
I ekstrabakke 2 skal du lægge brevpapiret med forsiden opad og den øverste kant mod
bakkens bagside.
2
Vælg indstillingen
Udskriv på begge sider
i printerdriveren, og send jobbet til udskrivning.
3
Når jobbet er udskrevet, skal du fjerne eventuelt blankt papir fra bakke 1. Indsæt den
udskrevne stak med bagsiden opad og den øverste kant ind
først
. Du
skal
udskrive den
anden side fra bakke 1.
4
Tryk på
(
S
TART
)
.
Bakke 1
Ekstrabakke 2
Bakke 1
Sample
This manual is suitable for devices