HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 45 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
43
Udskrivning på udskriftsmedier med specialformat eller karton
Postkort, 3 x 5" kort (kartotekskort) og andre medier i specialformat kan udskrives fra bakke 1.
Det mindste medieformat er 76 x 127 mm, og det største medieformat er 216 x 356 mm.
Indfør altid den korte kant først i bakke 1. Hvis du vil udskrive liggende, skal du foretage dette
valg i programmet. Hvis du indfører papiret med den lange kant først, kan det forårsage
papirstop.
Angiv margener i dit program til mindst 6,4 mm fra udskriftsmediernes kanter.
Vælg det specialmedie, du bruger, som type i printerdriveren, og angiv det korrekte format.
Sænk den bageste udskriftsgang for at bruge den direkte papirgang og reducere krølning.
Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
for at få yderligere oplysninger.
Sample
This manual is suitable for devices