HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 44 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 134
42
Udskrivningsopgaver
DAWW
Udskrivning på gråtonetransparenter
Printeren understøtter udskrivning i
gråtoner
på gråtone- eller farvetransparenter.
(Gråtonetransparenter er normalt billigere). Se
"Gråtonetransparenter" på side 121
for at få
yderligere oplysninger.
FORSIGTIG!
Brug kun transparenter, der anbefales til laserprintere, for ikke at beskadige printeren. Brug altid
bakke 1 til udskrivning af gråtonetransparenter for at forhindre alvorlige papirstop.
Læg kun gråtonetransparenter i bakke 1.
Vælg
Gråtonetransparenter
som type (Windows) eller papir (Macintosh) i dialogboksen
Udskriv
eller i printerdriveren.
Brug den øverste udskriftsbakke til at reducere krølning. (Denne regel gælder kun for
gråtonetransparenter. Ved andre specielle udskriftsmedier skal du bruge den direkte
papirgang for at reducere krølning).
Fjern hver gråtonetransparent fra den øverste udskriftsbakke, når den udskrives, for at
forhindre at transparenterne hænger sammen.
Læg gråtonetransparenterne på en plan flade, når du har taget dem ud af printeren.
Sample
This manual is suitable for devices