HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 43 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
41
Udskrivning på etiketter
Følg retningslinjerne her ved brug af etiketter. Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på
side 113
for at få yderligere oplysninger.
FORSIGTIG!
Brug kun etiketter, der anbefales til laserprintere, for ikke at beskadige printeren. Hvis du vil undgå
alvorlige papirstop, skal du altid bruge bakke 1 til at udskrive etiketter og altid bruge den direkte
papirgang. Udskriv aldrig på det samme ark etiketter mere end én gang eller på et etiketark, der
ikke er helt.
Undgå etiketter, der er ved at falde af bærearket, er krøllede eller på anden måde
beskadigede.
Anbring kun etiketter i bakke 1 med den side, der skal udskrives på, opad og den øverste
korte kant først ind.
Vælg
Etiketter
som type (Windows) eller papir (Mac OS 9.
x
) i dialogboksen
Udskriv
eller i
printerdriveren. Til Mac OS X. Klik på
Printerfunktioner
i dialogboksen
Udskriv
, og klik
derefter på
Medietype
.
Fjern etiketark, efterhånden som de udskrives fra den direkte papirgang, for at forhindre, at
de hænger sammen.
Hvis et etiketark sidder fast i printeren, skal du se
"Afhjælpning af papirstop" på side 62
.
Sample
This manual is suitable for devices