HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 42 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 134
40
Udskrivningsopgaver
DAWW
Udskrivning på specielle udskriftsmedier
Udskrivningshastigheden kan nedsættes automatisk ved udskrivning på udskriftsmedier i
specialformat.
Udskrivning på konvolutter
Læg kun konvolutter i bakke 1.
Vægten af konvolutpapiret må ikke overstige 105 g/m
2
.
Sørg for, at konvolutterne er ubeskadigede og ikke hænger
sammen.
Udskriv aldrig på konvolutter med lukkehager, tryklåse, ruder,
foring, områder med klæbemiddel eller andre syntetiske materialer.
Hvis du anvender konvolutter, der ikke har et standardformat, skal
du angive Type i overensstemmelse dermed.
FORSIGTIG!
Hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes, kan der opstå
papirstop.
Yderligere oplysninger findes i
"Specifikationer for udskriftsmedier" på
side 113
.
Sådan udskrives på konvolutter
1
Åbn bakke 1, og lad forlængeren glide helt ud. Hvis bakke 1
allerede er åben, skal eventuelt papir eller andre udskriftsmedier
fjernes fra den.
2
Sænk den bageste udskriftsgang på bagsiden af printeren for at
forhindre, at konvolutterne krøller.
3
Lad breddestyrene i bakke 1 glide udad, indtil de er en smule
bredere end konvolutterne.
4
Anbring stakken med konvolutter i bakken med den side, der skal
udskrives på, op og den korte kant indad. Frimærkeenden skal
indføres i printeren først.
Bemærk!
Hvis konvolutterne har en klap på en kort kant, skal denne kant ind i
printeren først.
5
Skub breddestyrene indad, indtil de rører stakken let uden at bøje
den. Stakken skal ligge midt imellem styrene og under tappene på
styrene.
6
Vælg den konvolut, du bruger, som format (Windows) eller Papir
(Macintosh) i dialogboksen
Udskriv
eller i printerdriveren. Du kan
også vælge konvolutten i programmet ved at klikke på
Filer (Arkiv)
,
Sideopsætning
, og klik derefter på
Papirstørrelse
.
3
4
5
1
2
Sample
This manual is suitable for devices