HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 4 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 134
Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA
Copyright og licens
© Copyright Hewlett-Packard Company 2003
Alle rettigheder forbeholdt. Reproduktion,
bearbejdning eller oversættelse af denne
vejledning er forbudt uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard
Company med undtagelse af det under
copyright-loven tilladte.
Brugeren af den Hewlett-Packard-printer,
som nærværende brugervejledning hører til,
har ret til at: a) at udskrive kopier af denne
brugervejledning til PERSONLIG, INTERN
eller FIRMAMÆSSIG brug, idet brugeren er
underlagt begrænsningen om ikke at sælge,
videresælge eller på anden måde distribuere
disse eksemplarer; og b) at placere en
elektronisk kopi af denne brugervejledning
på en netværksserver, forudsat at adgangen
til den elektroniske kopi er begrænset til
PRIVATE og INTERNE brugere af den
Hewlett-Packard-printer, som denne
brugervejledning hører til.
Varenummer: Q2488-90914
Edition 1, 3/2003
Garanti
Oplysningerne i dette dokument kan ændres
uden varsel.
Hewlett-Packard giver ingen form for garanti
med hensyn til disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD FRASKRIVER SIG
DET STILTIENDE ANSVAR FOR
SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.
Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for
direkte, indirekte eller hændelige skader
samt følgeskader eller andre skader, som er
opstået i forbindelse med leveringen eller
brugen af disse oplysninger.
Varemærker
Energy Star® og Energy Star®-logoet er
amerikansk registrerede mærker tilhørende
United States Environmental Protection
Agency.
Microsoft® og Windows® amerikansk
registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
Netscape™ og Netscape Navigator™ er
amerikanske varemærker tilhørende
Netscape Communications Corporation.
Sample
This manual is suitable for devices