HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 39 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
37
Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning)
N-op-udskrivning er muligheden for at udskrive flere sider på et ark papir. Siderne vises med
formindsket størrelse. Du kan angive op til 16 sider pr. ark, og de arrangeres på arket som vist
nedenfor, hvis du bruger standardarrangementet. Du kan også vælge, om en ramme skal vises
omkring hver side.
Windows:
Få adgang til
Sider pr. ark
på fanen
Færdigbehandling
i printerdriveren.
Mac OS:
Få adgang til sider pr. ark ved at vælge lokalmenuen
Layout
i dialogboksen
Udskriv
.
Oprettelse og brug af Lynindstillinger
Lynindstillinger gør det muligt at gemme de aktuelle indstillinger for printerdriveren såsom
sideretning, n-op-udskrivning eller papirkilde til senere brug. Du kan gemme op til 30 sæt med
indstillinger. Lynindstillinger kan vælges og gemmes fra de fleste printerdriverfaner.
Bemærk!
Hvis du anvender Windows 2000, skal du have administratorrettigheder for at gemme
lynindstillinger.
Windows:
Opret lynindstillinger fra de fleste printerdriverfaner. Senere kan du få adgang til
lynindstillingerne fra fanen
Færdigbehandling
i printerdriveren.
Mac OS:
Denne funktion understøttes ikke.
Formindskelse eller forstørrelse
Indstillingen
Tilpas til side
giver dig mulighed for at skalere dit dokument til en procentdel af dets
normalstørrelse. Du kan også vælge at skalere dokumentet, så det passer til et papirformat, der
understøttes af printeren.
Windows:
Få adgang til indstillingerne
Tilpas til side
på fanen
Effekter
i printerdriveren.
Mac OS:
Få adgang til indstillingerne Formindsk og Forstør (
Skaler
) i dialogboksen
Sidelayout
.
Sample
This manual is suitable for devices