HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 37 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
35
Funktioner i printerdriveren
Visse printerdrivere og visse operativsystemer understøtter ikke alle printerfunktioner.
Ved manuel dupleksudskrivning skal du se
"Udskrivning på begge sider (manuel
dupleksudskrivning)" på side 45
.
Valg af kilde
Du kan udskrive efter kilde (bakke) eller efter type eller format. Hvis du vil udskrive efter kilde,
skal du følge disse trin Yderligere oplysninger findes i
"Om udskrivning efter kilde frem for efter
type eller format" på side 31
. Til Macintosh er typer og formater alle grupperet under
lokalmenuen
Papir
.
Windows:
Hvis det er muligt, skal du vælge kilde (bakke) fra dialogboksen
Udskriv
i dit
program. Ellers skal du vælge en bakke fra feltet
Kilden er
fra fanen
Papir
i din printerdriver.
Mac OS 9.
x
:
Vælg en bakke fra lokalmenuen
Papirforsyning
i lokalmenuen
Generelt
fra
dialogboksen
Udskriv
.
Mac OS X:
Vælg bakke eller medietype i genvejsmenuen
Papir
fra dialogboksen
Udskriv
.
Valg af type eller format
Du kan udskrive efter kilde (bakke) eller efter type eller format. Hvis du udskriver på specielle
udskriftsmedier, f.eks. tungt papir, er det vigtigt at udskrive efter type for at opnå gode resultater.
Hvis du vil udskrive efter type eller format, skal du følge disse trin. Yderligere oplysninger findes i
"Om udskrivning efter kilde frem for efter type eller format" på side 31
. Til Macintosh er typer og
formater alle grupperet under lokalmenuen
Papir
.
Windows:
Vælg en type i feltet
Typen er
på fanen
Papir
. Eller vælg et format i feltet
Formatet er
. Ved nogle papirtyper, f.eks. brevpapir, vælger du en type og et format.
Mac OS 9.
x
:
Vælg en type fra lokalmenuen
Papir
i lokalmenuen
Generelt
i dialogboksen
Udskriv
.
Mac OS X:
Vælg bakke eller medietype i lokalmenuen
Papir
fra dialogboksen
Udskriv
.
Valg af kilde
Valg af type eller format
Angivelse af et specialpapirformat
Udskrivning i gråtoner
Ændring af farveindstillinger
Oprettelse og brug af vandmærker
Udskrivning af flere sider på et enkelt ark
papir (N-op-udskrivning)
Oprettelse og brug af Lynindstillinger
Formindskelse eller forstørrelse
Udskrivning af den første side på andet papir
Gendannelse af standardindstillinger for
printerdriveren
Sample
This manual is suitable for devices