HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 35 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
33
Sådan udskrives fra Macintosh
1
Sørg for, at der er lagt papir i printeren.
2
Klik på
Sidelayout
i menuen
Arkiv
.
3
Sørg for, at denne printer er valgt i lokalmenuen
Format for
.
4
Vælg det papirformat, du udskriver på.
5
Vælg eventuelt
Retning
og
Skala
, og klik på
OK
.
6
Klik på
Udskriv
i menuen
Arkiv
.
7
Vælg den kilde (bakke), hvorfra du vil udskrive, eller vælg den medietype, du vil udskrive på,
på en af disse måder.
Udskriv altid efter type for specielle udskriftsmedier såsom etiketter
eller gråtonetransparenter.
Mac OS 9.
x
:
Vælg bakke eller medietype i lokalmenuen
Sidekilde
i lokalmenuen
Generelt
.
Mac OS X:
Vælg bakke eller medietype i lokalmenuen
Papir
.
8
Angiv andre indstillinger, f.eks. vandmærker. (Yderligere oplysninger findes i
"Adgang til
indstillinger for printerdriveren" på side 34
).
9
Som standard udskriver printeren til den øverste udskriftsbakke, der er den bedste placering
for de fleste udskriftsjob, herunder gråtonetransparenter. Ved etiketter, tungt papir eller andre
job, der kræver en direkte papirgang, skal du sænke den bageste udskriftsgang på printeren.
10
Vælg kommandoen
Udskriv
for at udskrive jobbet.
Sample
This manual is suitable for devices