HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 34 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 134
32
Udskrivningsopgaver
DAWW
Sådan udskrives fra Windows
1
Sørg for, at der er lagt papir i printeren.
2
Klik på
Sideopsætning
eller en lignende kommando i menuen
Filer
. Sørg for, at
indstillingerne er korrekte for dette dokument.
3
Klik på
Udskriv
,
Udskriftsindstillinger
eller en lignende kommando i menuen
Filer
.
Dialogboksen
Udskriv
åbnes.
4
Vælg denne printer, og skift indstillinger efter behov. Skift ikke indstillinger, som du angiver i
dialogboksen
Sideopsætning
, f.eks. sideformat eller sideretning.
5
Hvis dette udskriftsjob skal udskrives på papir i standardformat eller med standardvægt, skal
du sikkert ikke ændre indstillingerne
Kilden er
(bakke),
Typen er
eller
Formatet er
, og du
kan gå til trin 7. Ellers skal du gå til næste trin.
6
Hvis dette udskriftsjob skal udskrives på papir med format eller vægt, som ikke er standard,
skal du vælge, hvordan printeren vælger papir.
Hvis du vil udskrive efter kilde (bakke), skal du vælge bakken i dialogboksen
Udskriv
,
hvis det er muligt.
Hvis du vil udskrive efter kilde (bakke), når denne indstilling ikke er tilgængelig i
dialogboksen
Udskriv
, skal du klikke på
Egenskaber
og vælge bakken i feltet
Kilden er
på fanen
Papir
.
Hvis du vil udskrive efter type eller format, skal du klikke på
Egenskaber
og vælge type
eller format i feltet
Typen er
eller
Formatet er
på fanen
Papir
. (Ved nogle papirtyper
såsom brevpapir, angiver du både type og format).
Udskriv altid efter type for specielle
udskriftsmedier såsom etiketter eller gråtonetransparenter.
7
Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du klikke på
Egenskaber
. Printerdriveren åbnes.
8
På de forskellige faner kan du angive indstillinger, som ikke blev vist i dialogboksen
Sideopsætning
eller
Udskriv
. Oplysninger om indstillinger for printerdriver findes under
"Funktioner i printerdriveren" på side 35
.
9
Som standard udskriver printeren til den øverste udskriftsbakke, der er den bedste placering
for de fleste udskriftsjob, herunder gråtonetransparenter. I forbindelse med etiketter, tungt
papir eller andre specielle udskriftsmedier skal du sænke det bageste outputpanel på
printeren.
10
Vælg kommandoen
Udskriv
for at udskrive jobbet.
Sample
This manual is suitable for devices