HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 33 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
31
Udskrivning af et job
I dette afsnit findes grundlæggende udskrivningsvejledning. Når der foretages ændringer i
udskriftsindstillingerne, findes der et hierarki, som angiver, hvordan ændringerne prioriteres.
(Bemærk, at navne på kommandoer og dialogbokse kan variere afhængigt af dit program).
Dialogboksen "Sideopsætning".
Denne dialogboks åbnes, når du klikker på
Sideopsætning
eller en lignende kommando i menuen
Filer
. Denne dialogboks er en del af det program, du
arbejder i.
Indstillinger, der er ændret her, tilsidesætter indstillinger, der er ændret andre
steder.
Dialogboksen "Udskriv".
Denne dialogboks åbnes, når du klikker på
Udskriv
,
Udskriftsindstillinger
eller en lignende kommando i menuen
Filer
. Den er også en del af
programmet, men den har en lavere prioritet end dialogboksen
Sideopsætning
.
Indstillinger, der ændres i dialogboksen
Udskriv
, tilsidesætter
ikke
indstillinger, der er
ændret i dialogboksen
Sideopsætning
. Indstillinger, der er ændret her,
tilsidesætter
indstillinger, der er ændret i printerdriveren.
Printerdriver.
Printerdriveren åbnes, når du klikker på
Egenskaber
i dialogboksen
Udskriv
.
Indstillinger, der er ændret her, tilsidesætter
ikke
indstillinger, der er ændret andre steder. (Til
Macintosh er printerdriverindstillingerne integreret i dialogboksen
Udskriv
).
Om udskrivning efter kilde frem for efter type eller format
Tre indstillinger påvirker, hvordan printerdriveren forsøger at hente papir, når du sender et
udskriftsjob. Disse indstillinger,
Kilde
,
Type
og
Format
vises i programmets dialogboks
Sideopsætning
, dialogboksen
Udskriv
eller printerdriveren. Printeren vælger automatisk en
bakke, hvis du ikke ændrer disse indstillinger. Hvis du vil ændre disse indstillinger, kan du
udskrive efter
Kilde
, efter
Type
, efter
Format
eller efter
Type
og
Format
. (Til Macintosh er typer og
formater begge tilgængelige fra lokalmenuen
Papir
).
Kilde.
Udskrivning efter
kilde
betyder, at du vælger en bestemt bakke, hvorfra printeren skal
hente papiret. Printeren forsøger at udskrive fra denne bakke, uanset hvilken type eller
hvilket format der er lagt i den. Men hvis du vælger en bakke, der er konfigureret fra den
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse for en type eller et format, som ikke passer til dit
udskriftsjob, udskriver printeren ikke automatisk. I stedet venter den på, at du fylder op i den
bakke, du vælger, med udskriftsmedier af den type eller det format, der passer til dit
udskriftsjob. Hvis du lægger medie i bakken, begynder printeren udskrivning. (Hvis printeren
ikke begynder at udskrive, skal du muligvis konfigurere bakken, så den passer til
udskriftsjobbets format eller type). Eller tryk på
(
S
TART
), hvis du vil forsøge at udskrive
fra en anden bakke.
Type
eller
format
. Udskrivning efter
Type
eller
Format
betyder, at printeren skal hente papir
eller udskriftsmedier fra den første bakke, der indeholder den type eller det format, du
vælger.
Udskriv altid efter type for specielle udskriftsmedier såsom etiketter eller
gråtonetransparenter.
Hvis du vil udskrive efter type eller format, og bakkerne ikke er blevet konfigureret til en
bestemt type eller et bestemt format fra HP color LaserJet 1500 værktøjskasse, skal du
lægge papiret eller udskriftsmedierne i bakke 1 og derefter vælge Type eller Format i
dialogboksen
Sideopsætning
, dialogboksen
Udskriv
eller printerdriveren.
Hvis du ofte udskriver på en bestemt medietype eller et bestemt medieformat, kan
printeradministratoren (for en netværksprinter) eller du selv (for en direkte tilsluttet printer)
bruge HP color LaserJet 1500 værktøjskasse til at konfigurere en bakke for denne type
eller dette format. (Se
"Fanen Indstillinger" på side 58
). Når du derefter vælger denne
type eller dette format som dit udskriftsjob, henter printeren fra den bakke, der er
konfigureret til denne type eller dette format.
Sample
This manual is suitable for devices