HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 32 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 134
30
Udskrivningsopgaver
DAWW
Opfyldning af ekstrabakke 2
Ekstrabakke 2 understøtter kun papir med standardformat. Papir
omfatter brevpapir og hullet papir med gennemsnitsvægt. Yderligere
oplysninger om brevpapir og hullet papir findes i
"Udskrivning på
brevpapir eller fortrykte formularer" på side 44
.
FORSIGTIG!
Udskriv kun på specielle udskriftsmedier såsom etiketter og
gråtonetransparenter fra bakke 1. Udskrivning på specielle
udskriftsmedier fra ekstrabakke 2 kan forårsage papirstop.
Sådan opfyldes ekstrabakke 2
1
Træk ekstrabakke 2 ud af printeren, og fjern eventuelt papir.
2
Skub sidestyrene, så de passer til det papirformat, der lægges i.
3
Udvid bakkens bagside, indtil pilen på markeringerne peger på det
format, du lægger i.
4
Læg papiret i. Hvis dette er specialpapir såsom brevpapir, så skal
det lægges i med den side, der skal udskrives på, nedad og den
øverste kant mod bakkens forside.
Bemærk!
Hvis du udfører dupleksudskrivning manuelt, skal du se
"Udskrivning på
begge sider (manuel dupleksudskrivning)" på side 45
for at få vejledning
om ilægning.
5
Sørg for, at papirstakken ligger fladt i alle fire hjørner, og hold den
under højdefanerne på papirlængdestyret bagest på bakken. Tryk
papirløftepladen af metal ned for at låse den på plads.
6
Skub bakken ind i printeren igen. Hvis du angiver det bageste af
bakken til et af de større formater, vil bakkens bagside stikke ud på
printeren bagside.
1
2
4
5
3
6
Sample
This manual is suitable for devices