HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 31 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
29
Ilægning af papir
Læg kun specielle udskriftsmedier såsom konvolutter, etiketter og gråtonetransparenter i
bakke 1. Læg kun papir i ekstrabakke 2.
Opfyldning af bakke 1
Bakke 1 (multifunktionsbakken) kan rumme op til 125 ark papir eller
andre udskriftsmedier eller op til 10 konvolutter.
Oplysninger om ilægning af specielle udskriftsmedier såsom etiketter og
gråtonetransparenter findes i
"Udskrivning på specielle udskriftsmedier"
på side 40
.
Sådan fyldes bakke 1
FORSIGTIG!
Undgå at tilføje udskriftsmedier til bakke 1, mens printeren udskriver,
ellers vil der opstå papirstop.
1
Åbn bakke 1.
2
Træk bakkeforlængeren ud. Hvis de udskriftsmedier, der lægges i,
er længere end 229 mm, skal du også trække den ekstra
bakkeforlænger ud.
3
Tilpas breddestyrene, så de er en smule bredere end
udskriftsmedierne.
4
Anbring udskriftsmedierne i bakken med den side, der skal
udskrives på, opad og den øverste korte kant først.
Bemærk!
Hvis du udfører dupleksudskrivning manuelt, skal du se
"Udskrivning på
begge sider (manuel dupleksudskrivning)" på side 45
for at få vejledning
om ilægning.
5
Skub papirbreddestyrene indad, indtil de rører
udskriftsmediestakken let på begge sider, uden at bøje den. Sørg
for, at udskriftsmedierne passer ind under tappene på
breddestyrene.
FORSIGTIG!
Vent på, at printeren er færdig med udskrivning, før du lukker bakke 1
(ekstra). Hvis du lukker bakken, før printeren er færdig, kan der opstå
papirstop.
6
Sænk lågen til den bageste udskriftsgang bag på printeren, hvis du
udskriver på specielle medier, f.eks. etiketter, konvolutter eller tungt
eller let papir, for at undgå krølning.
2
3
4
5
1
6
Sample
This manual is suitable for devices