HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 30 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 134
28
Udskrivningsopgaver
DAWW
Anskaffelse af papir og andre udskriftsmedier
Du kan udskrive på forskellige udskriftsmedier, f.eks. tungt eller let papir, konvolutter, etiketter og
udskriftsmedier i specialformat fra bakke 1. Du kan udskrive på papir med standardvægt fra
enhver bakke. Du kan også udskrive på papir, der indeholder op til 100 procent genbrugspapir
med fiber. Egenskaber, f.eks. vægt, fibre og fugtighed, er vigtige faktorer, der påvirker printerens
ydeevne og outputkvalitet. Anvend kun papir med en høj kvalitet beregnet til farvelaserprintere
for at få den bedste udskriftskvalitet.
Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
for at få yderligere oplysninger.
Afprøv altid et stykke papir, før du køber store mængder.
Papirleverandøren skal opfylde
specifikationerne i
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide
. Se
"Specifikationer for
udskriftsmedier" på side 113
for at få yderligere oplysninger. Se
"Supplerende oplysninger" på
side 23
for at få oplysninger om bestilling, eller besøg adressen
.
Sample
This manual is suitable for devices