HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 29 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 134
DAWW
Kapitel 2 Udskrivningsopgaver
27
Understøttede udskriftsmedier til bakke 1
Bakke 1 indeholder op til 125 ark papir eller op til 10 konvolutter. Se
"Opfyldning af bakke 1" på
side 29
.
Understøttede formater
Bakke 1 passer til formater fra 76 x 127 mm til ark i Legal-format, 216 x 356 mm.
Se
"Bakkespecifikationer" på side 115
for at få de specifikke mål.
Understøttede typer
Bakke 1 understøtter disse typer udskriftsmedier.
Forskellige papirtyper og -vægte, herunder vægte fra 60 til 177 g/m
2
.
Konvolutter. Se
"Udskrivning på konvolutter" på side 40
.
Etiketter. Se
"Udskrivning på etiketter" på side 41
.
Gråtonetransparenter. Se
"Udskrivning på gråtonetransparenter" på side 42
.
Specialmedier eller karton i specialformat. Se
"Udskrivning på udskriftsmedier med
specialformat eller karton" på side 43
.
Postkort. Se
"Udskrivning på udskriftsmedier med specialformat eller karton" på side 43
.
Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
til specifikke typer og vægte.
Understøttede udskriftsmedier til ekstrabakke 2
Ekstrabakke 2 rummer op til 250 ark papir. Se
"Opfyldning af ekstrabakke 2" på side 30
.
FORSIGTIG!
Læg kun papir i ekstrabakke 2. Andre typer udskriftsmedier, som f.eks. etiketter eller
gråtonetransparenter, kan sidde fast i printeren, hvis de udskrives fra ekstrabakke 2.
Understøttede formater
A4
A5
B5 (ISO og JIS)
Letter
Legal
Executive
8,5 x 33,02 cm
Se
"Bakkespecifikationer" på side 115
for at få de specifikke mål.
Understøttede typer
Forskellige papirtyper med gennemsnitsvægt (60 til 105 g/m
2
)
Brevpapir
Hullet papir
Fortrykte formularer
Se
"Specifikationer for udskriftsmedier" på side 113
til specifikke typer og vægte.
Sample
This manual is suitable for devices