HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 18 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 134
16
Grundlæggende oplysninger om printeren
DAWW
Beskrivelse af Printerstatus
Printeren har to knapper og tre indikatorer, som angiver og kontrollerer printerstatus. Se afsnittet
"Løsning af meddelelser på kontrolpanelet" på side 67
, hvis du vil identificere og fejlfinde
indikatormeddelelser på kontrolpanelet.
Knappen Annuller job
Når Klar-indikatoren blinker, og du trykker på
(
A
NNULLER JOB
), så annulleres det aktuelle
job.
Når der ikke er opstået en fejl i printeren, og du trykker på
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) på samme tid, udskrives en konfigurationsside og siden Status for
forbrugsvarer.
Når indikatoren for status for forbrugsvarer blinker, og Eftersyn-indikatoren lyser (hvilket
angiver, at der er installeret en ikke-HP-enhed),
kan du fortsætte udskrivning ved at
trykke på
A
NNULLER JOB
.
FORSIGTIG!
Der modtages ingen advarsel, når en ikke-HP-enhed er tom. Hvis du fortsætter udskrivning, når
en enhed er tom, kan printeren blive beskadiget. Se
"Hewlett-Packards erklæring om begrænset
garanti" på side 98
.
Indikatoren Eftersyn
Normalt blinker eftersyn-indikatoren, når printeren er løbet tør for papir, ved papirstop, eller hvis
der er opstået andre problemer, der kræver eftersyn.
Eftersyn-indikatoren lyser samtidigt med, at en af indikatorerne for status for forbrugsvarer
blinker, første gang en ikke-HP-enhed installeres.
Indikatoren Klar
Klar-indikatoren lyser, når printeren er klar til at udskrive (hvis der ikke er problemer, som
forhindrer udskrivning) og blinker, når printeren modtager data.
Indikatoren Start og knappen Start
Hvis Start-indikatoren lyser, og Eftersyn-indikatoren blinker,
kan udskriftsjobbet
fortsættes ved at trykke på (
S
TART
), når du har ilagt papir til manuel indføring eller rettet fejl.
Hvis Start-indikatoren blinker, har topdækslet været åbnet og lukket, eller du har trykket på
(
D
REJ KARRUSEL
). Hvis du trykker på
(
S
TART
), vender printeren tilbage til klartilstand.
Hvis du ikke trykker på
(
S
TART
), vender printeren tilbage til klartilstand efter ca. otte
sekunder.
Når Start-indikatoren ikke er aktiveret, og du trykker på
(
S
TART
), udskrives en demoside.
Hvis du trykker på
(
S
TART
) og
(
A
NNULLER JOB
) på samme tid, udskrives en
konfigurationsside og siden Status for forbrugsvarer.
Sample
This manual is suitable for devices