HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 17 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 134
DAWW
Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om printeren
15
Kontrolpanelets funktioner
Printeren har følgende indikatorer og knapper på kontrolpanelet:
Indikatorerne og knapperne er arrangeret i to hovedgrupper: Status for forbrugsvarer (øverst) og
printerstatus (nederst). Se afsnittet
"Løsning af meddelelser på kontrolpanelet" på side 67
, hvis
du vil identificere og fejlfinde indikatormeddelelser på kontrolpanelet.
Beskrivelse af Status for forbrugsvarer
Printeren har fem indikatorer og en knap til at angive og kontrollere status for tonerkassetterne
og billedtromlen. Se afsnittet
"Løsning af meddelelser på kontrolpanelet" på side 67
, hvis du vil
identificere og fejlfinde indikatormeddelelser på kontrolpanelet.
Statusindikatorer for sort, cyan, magenta og gul
Disse indikatorer angiver, hvornår tonerkassetten er ved at være tom, (indikatoren lyser) er helt
tom (indikatoren blinker), eller når der første gang installeres en ikke-HP-tonerkassette
(indikatoren blinker, og eftersyn-indikatoren lyser). Indikatorerne angiver ikke status for
fremmede tonerkassetter.
Knappen Drej karrusel
Når topdækslet er lukket, og du trykker på
(
D
REJ KARRUSEL
), roteres
tonerkassettekarrusellen, så den næste tonerkassette placeres i øverste position. Indikatoren for
den tonerkassette, der nærmer sig øverste position, blinker hurtigt tre eller fire gange.
Indikatoren Billedtromle
Disse indikatorer angiver, hvornår billedtromlen er ved at være opbrugt, (indikatoren lyser) er tom
(indikatoren blinker), eller når der første gang installeres en ikke-HP-billedtromle (indikatoren
blinker, og eftersyn-indikatoren lyser). Indikatorerne angiver ikke status for fremmede
billedtromler.
Knappen
A
NNULLER
JOB
Indikatoren Eftersyn
(orange)
Indikatoren Klar
(grøn)
Indikatoren Start og
Knappen S
TART
(begge grønne)
Indikator for
gul tonerkassette
Indikator for
magenta tonerkassette
Indikator for
cyan tonerkassette
Indikator for
sort tonerkassette
Knappen
D
REJ
KARRUSEL
Indikatorer og knapper for
printerstatus
Indikatorer og knapper for status for
forbrugsvarer
Indikatoren
Billedtromle
Sample
This manual is suitable for devices