HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 130 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 134
128
Stikordsregister
DAWW
specielle medier
brevpapir 44, 117
etiketter 41, 121
karton 43
konvolutter 40, 119
specialformat 36, 43
specifikationer 115
transparenter 42, 121
udbakkesti 39
specielle papirformater
36, 43
specifikationer
bakker, understøttede medier
115
datablad vedrørende materialesikkerhed
108
etiketter 121
forbrugsvarer 104
konvolutter 119
miljømæssige 105
papir 116
printer 104
printerfunktioner 11
transparenter 121
spredt, fejlfinding
80
sprog
dokumentation 23
informationssider 54
spændingskrav 104
sRGB 49, 50, 51
standardindstillinger, gendanne
38
Start, indikator og knap
16
status
e-mail-advarsler 58
indikatorer.
Se
indikatorer
Status for forbrugsvarer, udskrive siden
55
stop
inden i printer
63
indføringsområder 64
udskriftsområder 65
årsager til
62
stoppe udskrivning
46
streger, fejlfinding
77
striber, fejlfinding
77
strøm
afbryder 13
fejlfinding 85
forbrug 106
krav 104
støjspecifikationer 105
Support Assistant-cd
3
support.
emballere printer
101
serviceoplysningsskema 102
telefon og online
3
vedligeholdelsesaftaler 100
T
taster, kontrolpanel
15
tegn, fejlfinding
79
teknisk support.
emballere printer
101
serviceoplysningsskema 102
telefon og online
3
varenummer 22
vedligeholdelsesaftaler 100
tekst, fejlfinding
79, 89
telefonnumre
HPs bedrageri-hotline
96
HPs retur- og genbrugsprogram til udskrivningsforbrugsvarer
107
support. 3
temperaturspecifikationer
papir, opbevare
118
printermiljø 105
tilføje papir
29
Tilpas til side-indstilling
37
tilslutte kabler
14
tomme sider, fejlfinding
89
toner
lav 68
pletter, fejlfinding
77
spredt, fejlfinding
80
statusindikatorer 15
tom 69
udtværet, fejlfinding
78
tonerkassetter
bestille 3
forventet levetid
94
garanti 99
genbruge 107
ikke-HP 70, 96
lav 68
opbevare 95, 105
status, få vist
57
statusindikatorer 15, 68
statusside, udskrive
55
tomme eller mangler, indikatormeddelelser
69
udskifte 95
varenummer 22
topdæksel, finde
13
transparenter
specifikationer 115, 121
udskrive 42
tromle, billede
bestille 3
forventet levetid
94
garanti 99
genbruge 107
ikke-HP 70, 96
lav 68
opbevare 95
statusindikator 15
statusside, udskrive
55
tom, indikatormeddelelser
69
udskifte 95
varenummer 22
tungt papir
specifikationer 115
udskrive på
39, 43
typer, medie
bakke 1
115
bakke 2
115
understøttede 27
vælge bakker efter
31, 35
U
udfald, fejlfinding
77
udskifte tonerkassetter
95
udskiftelige dele.
Se
forbrugsvarer, service
udskriftsbakker
fejlfinding af krølning
89
finde 13
funktioner 11
papirstop, afhjælpe
65
vælge 39
udskriftskvalitet
fejlfinding 75
HP ImageREt 2400
47
specifikationer 11
udskriftsmedier.
Se
medier
Udskriv, dialogboks
31
udskrive
annullere 46
begge sider
45
fejlfinding 85, 88
Sample
This manual is suitable for devices