HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 129 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 134
DAWW
Stikordsregister
127
opbevare
konvolutter 119
papir 118
printer 105
tonerkassetter 95
Oplysninger (fane), HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
57
oplysningssider, udskrive
54
opløsning
fejlfinding af udskriftskvalitet
75
HP ImageREt 2400
47
specifikationer 11
opsætningsvejledning 23
overensstemmelseserklæring 110
overheadtransparenter
specifikationer 115, 121
udskrive 42
ozonspecifikationer 106
P
papir
bakke 1, understøttede typer
115
bakke 2, understøttede typer
115
brevpapir 44
fejlfinding 79, 89, 117
forbrugsside 57
formater og typer, der understøttes
27
formatfejl 73
første side, anderledes
38
HP, bestille
22
karton 43
langt 29
opbevare 118
opfylde bakker
29
outputindstillinger 39
specialformat 36, 43
specifikationer 116
stop 62
vælge 28, 114
papirinputbakker
bestille 3
fejlfinding 87
finde 13
funktioner 11
inkluderet 10
opfylde 29
papirstop, afhjælpe
64
standard 26
understøttede medier
27, 115
varenummer 22
vælge 31, 35
PDE'er, Macintosh
19
pick-up-ruller, bestille
22
pletter, fejlfinding
77
porte
fejlfinding 73, 88, 91
finde 13
kabler, bestille
22
tilslutte til
14
typer inkluderet
11
postetiketter
specifikationer 115, 121
udbakkesti 39
udskrive 41
PPD'er, Macintosh
19
prikker, fejlfinding
77
Printer (fane)
58
printerdrivere
afinstallere 21
funktioner 35
gendanne standardindstillinger
38
hente 20
indstillinger, ændre
34
Macintosh 19
understøttede operativsystemer
17
Windows, funktioner
18
åbne 31
printservere
bestille 3
konfigurere 59
oplysningsside, udskrive
54
varenummer 22
problemløsning.
Se
fejlfinding
programmer, indstillinger
20
R
rapporter, udskrive
54
renseark, udskrive
59, 92
reparation.
Se
service
reservedele.
Se
forbrugsvarer, service
RGB-farve, indstillinger
49, 50, 51
ruller, bestille
22
rynker, fejlfinding
80
S
scannere, farveafstemning
51
sekundære meddelelser
73
selvklæbende etiketter
specifikationer 115, 121
udbakkesti 39
udskrive 41
servere
bestille 3
konfigurere 59
oplysningsside, udskrive
54
varenummer 22
service
aftaler 100
emballere printer
101
fejl 72
oplysningsskema 102
telefonnumre 3
varenummer 22
Sideopsætning 31
sider i minuttet
11
sider pr. ark
37
sikkerhedsindstillinger 58
skalere dokumenter
37
skærme, farveafstemning
51
skærmfarveafstemning 51
skæv side, fejlfinding
80
skæv, fejlfinding
80
slette udskriftsjob
46
software
afinstallere 21
funktioner 35
hente 20
indstillinger, ændre
34
Macintosh, funktioner
19
understøttede operativsystemer
17
værktøjskasse 57
Windows, funktioner
18
sort tonerkassette
forventet levetid
94
ikke-HP 70, 96
lav 68
statusindikator 15, 68
tomme eller mangler, indikatormeddelelser
69
varenummer 22
sort-hvid-udskrivning
fejlfinding 82
vælge 36
Sample
This manual is suitable for devices