HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 128 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 134
126
Stikordsregister
DAWW
status, få vist
57
statusindikatorer 15, 68
statusside, udskrive
55
tomme eller mangler, indikatormeddelelser
69
udskifte 95
varenummer 22
kilde, udskrive efter
31, 35
Klar, indikator
16
Klar-indikator 71
Se også
indikatorer
knapper, kontrolpanel
15
konfigurationer, printer
10
konfigurationsside
udskrive 54
vise 57
kontrakter, vedligeholdelse
100
kontrolpanel
forsyningsstatus 68
indikatorer og knapper, beskrivelse
15
indikatorer og meddelelser, fejlfinding
67
printerstatusindikatorer 71
sekundære printerstatusindikatorer
73
konvolutter
specifikationer 115, 119
udbakkesti 39
udskrive 40
Koreansk EMI-erklæring
111
krumme sider
80
krumt papir, fejlfinding
79, 89
Kun sort, indstilling
49, 50
kundesupport
emballere printer
101
serviceoplysningsskema 102
telefon og online
3
vedligeholdelsesaftaler 100
kvalitet
fejlfinding 75
HP ImageREt 2400
47
specifikationer 11
kviksølvspecifikationer 107
L
langsom udskrivning, fejlfinding
87
LaserJet 1500 værktøjskasse
bruge 57
kalibrere printer
93
understøttede operativsystemer
17
LaserJet-papir 22
lasersikkerhed, meddelelser
111, 112
LaserWriter 8-driver
19
levere printer
101
lige papirgang
39
lodrette streger, fejlfinding
77
lovgivningsmæssige erklæringer
datablad vedrørende materialesikkerhed
108
FCC 109
lasersikkerhed 111, 112
overensstemmelseserklæring 110
Lynindstillinger 37
lys udskrift, fejlfinding
77
løs toner, fejlfinding
78
M
Macintosh
afinstallere software
21
driverfunktioner 35
indstillinger 34
problemer, fejlfinding
90
softwarefunktioner 19
udskrive fra
33
understøttede funktioner
17
magenta tonerkassette
forventet levetid
94
ikke-HP 70, 96
lav 68
statusindikator 15, 68
tomme eller mangler, indikatormeddelelser
69
varenummer 22
manualer 23, 58
manuel dupleksudskrivning
45
Manuel indføring, tilstand
88
Manuelle farveindstillinger
49, 50
margener, konvolutter
119
meddelelser
forsyningsstatus 68
printerstatus 71
sekundære, printerstatus
73
Windows 84
medier
bakke 1, understøttede typer
115
bakke 2, understøttede typer
115
brevpapir 44
etiketter 41, 121
fejlfinding 79, 89, 117
forbrugsside 57
formater og typer, der understøttes
27
formatfejl 73
første side, anderledes
38
HP, bestille
22
karton 43
konvolutter 40, 119
langt 29
opbevare 118
opfylde bakker
29
outputindstillinger 39
specialformat 36, 43
specifikationer 116
stop 62
transparenter 42, 121
vælge 28, 114
Microsoft Windows.
Se
Windows
miljømæssige funktioner
106
miljøspecifikationer
papir 118
printer 105
modeller 10
motor, rengøre
92
multifunktionsbakke.
Se
bakke 1
multipurpose-papir, HP
22
mål, printer
104
N
Netscape Navigator, understøttede versioner
57
netværk
ekstraudstyr, bestille
3, 22
konfigurere med HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
59
oplysningssider, udskrive
54
printer, vælge
58
Neutrale gråtoner, indstillinger
49, 50
N-op-udskrivning 37
NVRAM-fejl (ikke-midlertidig hukommelse)
74
O
on/off-kontakt 13
online hjælp
printerdrivere 34
online kundesupport
3
Sample
This manual is suitable for devices