HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 127 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 127 of 134
DAWW
Stikordsregister
125
fugtighedsspecifikationer
papir, opbevare
118
printermiljø 105
funktioner
drivere 35
farve 47
printer 10
første side, anderledes
38
G
garanti
printer 98
tonerkassetter og billedtromle
99
udvidet 100
gemme indstillinger
37
genbruge
plastdele 106
tonerkassetter 107
genbrugspapir 28
gendanne standardindstillinger
38
generel fortsat-fejl
74
genopfylde papir
29
genopfyldte tonerkassetter
96
gentagne fejl, fejlfinding
78, 80
grå baggrund, fejlfinding
78
gråtoneudskrivning
fejlfinding 82
transparenter 42
vælge 36
gul tonerkassette
Se også
tonerkassetter
forventet levetid
94
ikke-HP 70, 96
lav 68
statusindikator 15, 68
tomme eller mangler, indikatormeddelelser
69
varenummer 22
H
halvtoneindstillinger 49, 50
hastighed
fejlfinding 87
specifikationer 11
hente drivere
20
Hjælp
Se også
kundesupport
printerdrivere 34
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
bruge 57
kalibrere printer
93
understøttede operativsystemer
17
HP ColorSmart
47
HP ImageREt 2400
47
HP Jetdirect-printservere, ekstern
bestille 3
konfigurere 59
oplysningsside, udskrive
54
varenummer 22
HP Kundeservice
3
HP LaserJet-papir
22
HP Multipurpose-papir
22
HP Support Assistant-cd
3
HPs bedrageri-hotline
96
HPs retur- og genbrugsprogram til udskrivningsforbrugsvarer
107
hukommelsesfejl 74
hændelseslog, få vist
57
I
ikke-HP-tonerkassetter 70, 96
ikke-midlertidig hukommelse-fejl (NVRAM)
74
ilægge medier
bakke 1
29
bakke 2
30
ImageREt 2400
47
indikatorer
finde 15
forsyninger, statusmeddelelser for
68
printerstatus, sekundære meddelelser
73
printerstatusmeddelelser 71
tilstande 67
indpakke printer
101
indstillinger
farve 48
gemme 37
gendanne standarder
38
HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
58
ændre 20, 34
inputbakker
bestille 3
fejlfinding 87
finde 13
funktioner 11
inkluderet 10
opfylde 29
papirstop, afhjælpe
64
standard 26
understøttede medier
27, 115
varenummer 22
vælge 31, 35
installationsbemærkninger 58
interfaceporte
fejlfinding 73, 88, 91
finde 13
kabler, bestille
22
tilslutte til
14
typer inkluderet
11
Internet Explorer, understøttede versioner
57
J
Jetdirect-printservere, ekstern
bestille 3
konfigurere 59
oplysningsside, udskrive
54
varenummer 22
justerbare halvtoneindstillinger
49, 50
Jævn, halvtoneindstillinger
49, 50
K
kabler
bestille 3
fejlfinding 73, 88
tilslutte 14
varenummer 22
kalibrere printer
93
kantstyring 49, 50
kapacitet
bakke 1
115
bakke 2
115
udskriftsbakker 39
karton
specifikationer 115
udskrive på
39, 43
kassetter
bestille 3
forventet levetid
94
garanti 99
genbruge 107
ikke-HP 70, 96
lav 68
opbevare 95, 105
Sample
This manual is suitable for devices