HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 126 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 134
124
Stikordsregister
DAWW
dokumentation 23, 58
Dokumentation (fane), HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
58
dpi (dots per inch)
fejlfinding af udskriftskvalitet
75
HP ImageREt 2400
47
specifikationer 11
Drej karrusel, knap
15
driftsmiljø, specifikationer
105
drivere
afinstallere 21
funktioner 35
gendanne standardindstillinger
38
hente 20
indstillinger, ændre
34
Macintosh, funktioner
19
understøttede operativsystemer
17
Windows, funktioner
18
åbne 31
dupleksudskrive 45
dæksel, printer
13
E
Eftersyn, indikator
16
Eftersyn-indikator 71
Se også
indikatorer
egenskaber.
Se
indstillinger
ekstrabakke 2.
Se
bakke 2
ekstraudstyr
bestille 3
varenummer 22
elektriske specifikationer
104
e-mail-advarsler 58
emballere printer
101
energiforbrug 104, 106
etiketter
specifikationer 115, 121
udbakkesti 39
udskrive 41
Explorer, understøttede versioner
57
F
falmet udskrift
77
farve
afstemme 51
automatisk justering
48
fejlfinding 82
funktioner 47
gråtone, udskrive som
36
HP ColorSmart
47
HP ImageREt 2400
47
indstillinger, ændre
48
kalibrering 93
Manuelle justeringsmuligheder
49, 50
sRGB 51
FCC-erklæringer 109
fejl i permanent lager
74
fejlfinding
bakker 87
blanke sider
89
demoside, udskrive
54
diagnosticeringssider 59
falmet udskrift
77
farve 82
forsyninger, statusmeddelelser for
68
gentagne fejl
78, 80
kalibrere printer
93
konfigurationsside, udskrive
54
krølle 79, 89
langsom udskrivning
87
Macintosh-problemer 90
meddelelser på kontrolpanel
67
medier 117
printerstatusmeddelelser 71
rengøre printer
59
rynker 80
sekundære printerstatusmeddelelser
73
skæve sider
80
stop 62
streger 77
tekst 89
tonerudtværing 77
udskriftskvalitetsproblemer 75
udskrive 85, 88
Windows-fejlmeddelelser 84
Fejlfinding (fane), HP color LaserJet 1500 værktøjskasse
59
fejlmeddelelse om uventet format
73
fejlmeddelelser
forsyninger, statusindikatorer for
68
printerstatus 71
sekundære, printerstatus
73
Windows 84
fikseringsenhed, bestille
22
film, transparent.
Se
transparenter
Finsk lasersikkerhedserklæring
112
flere sider pr. ark
37
folder, fejlfinding
80
forbrugsside 56, 57
forbrugsvarer
bestille 3
forventede levetider
94
genbruge 107
opbevare 95
status, få vist
57
statusindikatorer 15, 68
statusside 55, 57
tilgængelighed 108
varenummer 22
format, printer
104
formater, medie
bakke 1
115
bakke 2
115
brugerdefineret 36, 43
fejlmeddelelser 73
understøttede 27
vælge bakke
31
formindske dokumenter
37
forside nedad-bakke.
Se
øverste udskriftsbakke
forside opad-bakke.
Se
bageste udskriftsgang
forsider, dokument
bruge andet papir til
38
karton, udskrive på
39, 43
papirspecifikationer 115
forstørre dokumenter
37
forsyninger
bestille 3
forventede levetider
94
genbruge 107
opbevare 95
status, få vist
57
statusindikatorer 15, 68
statusside, udskrive
55
tilgængelighed 108
varenummer 22
fortrykt papir
specifikationer 117
udbakkesti 39
udskrive på
44
fortsatte eftersynsfejl
72, 73
forventede levetider, forbrugsvarer
94
Sample
This manual is suitable for devices