HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 121 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 121 of 134
DAWW
Appendiks C Specifikationer for udskriftsmedier
119
Konvolutter
Anvend kun bakke 1 til at udskrive konvolutter. Vælg den konvoluttype, du bruger, i dialogboksen
Udskriv
eller i printerdriveren.
Angiv margener for konvolutten i dit program. I tabellen nedenfor vises de typiske
adressemargener for konvolutter af typen Commercial nr. 10 eller DL-konvolutter.
Den bedste udskriftskvalitet opnås, hvis du ikke sætter margenerne tættere end 15 mm fra
konvoluttens kant.
Undgå udskrivning i området, hvor konvoluttens sømme mødes.
Opbevaring af konvolutter
Korrekt opbevaring af konvolutterne bidrager til god udskriftskvalitet. Konvolutterne skal
opbevares fladt. Hvis der kommer luft ind i en konvolut, så der dannes en luftboble, kan
konvolutten krølle under udskrivningen.
Yderligere oplysninger findes i
"Udskrivning på konvolutter" på side 40
.
Konvolutopbygning
Konvolutkonstruktionen er meget vigtig. Konvoluttens foldelinjer kan variere betydeligt, ikke blot
fra producent til producent, men også inden for et enkelt parti fra den samme producent.
Vellykket udskrivning på konvolutter afhænger af konvolutternes kvalitet. Tag hensyn til følgende,
når du skal vælge konvolutter:
Vægt:
Vægten af konvolutpapiret må ikke overstige 105 g/m
2
, da der ellers kan opstå
papirstop.
Konstruktion:
Inden udskrivningen skal konvolutterne ligge fladt med en krumning, der er
mindre end 6 mm, og de må ikke indeholde luft.
Tilstand:
Konvolutterne må ikke være krøllede, hakkede eller på anden måde beskadiget.
Temperatur:
Du skal anvende konvolutter, der kan fungere sammen med printerens varme
og tryk.
Format:
Du skal kun anvende konvolutter med følgende format.
Adressetype
Topmargen
Venstre margen
Afsenderadresse
15 mm
15 mm
Leveringsadresse
51 mm
89 mm
Bakke
Minimum
Maksimum
Bakke 1
76 x 127 mm
216 x 356 mm
Sample
This manual is suitable for devices