HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 120 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 120 of 134
118
Specifikationer for udskriftsmedier
DAWW
Udskrivnings- og opbevaringsmiljø
Det er en god ide, at udskrivningen og opbevaringen sker ved stuetemperatur eller deromkring
og ikke i et for tørt eller fugtigt miljø. Husk, at papir er vandsugende, og at det absorberer og
mister fugt hurtigt.
Varme ødelægger sammen med fugt papir. Varme får fugten i papiret til at fordampe, og kulde får
det til at kondensere på arkene. Opvarmningssystemer og air condition fjerner det meste af
fugten fra et rum. Når papir åbnes og anvendes, mister det fugt, hvilket forårsager striber og
pletter. Fugtigt vejr eller vandafkølere kan øge fugten i et rum. Når papir åbnes og anvendes,
absorberer det overskydende fugt, hvilket forårsager lys udskrift og udfald. Papir kan desuden
miste faconen, når det mister eller tilføres fugt. Dette problem kan forårsage papirstop.
Papiropbevaring og -håndtering er derfor lige så vigtigt som selve papirfremstillingen. Forholdene
omkring papiropbevaringen påvirker indføringen direkte.
Det er vigtigt ikke at købe mere papir, end hvad der let kan anvendes inden for kort tid (omkring
tre måneder). Papir, der opbevares i længere perioder, kan udsættes for store mængder varme
og fugt, hvilket kan forårsage skade. Planlægning er vigtig for at undgå skade på større
papirforsyninger.
Uåbnet papir i forseglede pakker kan forblive stabilt i flere måneder inden brug. Åbnede pakker
papir er mere udsat for miljømæssig skade, især hvis de ikke er pakket fugtsikkert.
Papiropbevaringsmiljøet skal kontrolleres jævnligt for at sikre optimal printerydeevne. De
påkrævede forhold er 20° til 24° C med en relativ fugtighed på 45 til 55 procent. Følgende
retningslinjer kan være nyttige, når papiropbevaringsmiljøet bedømmes.
Papir skal opbevares ved eller tæt ved stuetemperatur.
Luften må ikke være for tør eller for fugtig (pga. papirets vandsugende egenskaber).
Den bedste måde at opbevare en åbnet pakke papir på er ved at pakke den godt ind i den
fugtsikre indpakning. Hvis printermiljøet udsættes for store udsving, skal du kun pakke den
mængde papir ud, der skal anvendes i løbet af dagen, for at undgå uønskede fugtændringer.
Undgå at opbevare papir- og udskriftsmedier i nærheden af opvarmnings- eller air condition-
ventilatorer eller i nærheden af vinduer og døre, der ofte er åbne.
Sample
This manual is suitable for devices