HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 119 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 134
DAWW
Appendiks C Specifikationer for udskriftsmedier
117
Retningslinjer for brug
For at få det bedste resultat skal du kontrollere, at papiret er af god kvalitet, at det hverken er
bøjet, har udskæringer, hakker, flænger, pletter, løse partikler, støv, blærer eller krøllede eller
bøjede kanter.
Du får den bedste farveudskrivning ved at bruge en glat papirtype. Normalt giver glat papir den
bedste kvalitet, selvom glittet papir, fotopapir og blankt papir ikke understøttes.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken type papir du ilægger, (såsom Bond-papir eller genbrugspapir),
kan du se etiketten på papirets indpakning.
Følgende problemer med papir kan forårsage afvigelser i udskriftskvalitet, papirstop eller endog
beskadigelse af printeren.
Brug ikke brevpapir, der er trykt med lavtemperaturblæk, f.eks. det, der bruges til nogle typer
termografi.
Brug ikke strukturtrykt eller præget brevpapir.
Printeren bruger varme og tryk til at fiksere toneren på papiret. Sørg for, at der til farvet papir
eller fortrykte formularer bruges trykfarver, der kan tåle denne fikseringstemperatur, dvs.
195° C i 0,1 sekund.
FORSIGTIG!
Hvis ovenstående retningslinjer ikke følges, kan der opstå papirstop i eller beskadigelse af
printeren.
Symptom
Problem med papir
Løsning
Dårlig udskriftskvalitet eller toneren
sidder ikke fast.
Problemer med indføring
Papiret er for fugtigt, for ujævnt, for tungt
eller for glat, eller det er præget eller fra
et fejlbehæftet papirparti.
Prøv en anden type papir, mellem 100 og 250
Sheffield, 4-6 % fugtindhold.
Udfald, papirstop, krøl
Papiret er blevet opbevaret forkert.
Opbevar papiret fladt i dets fugtsikrede
emballage.
Papiret har variation fra den ene side til
den anden.
Vend papiret.
For krumt.
Problemer med indføring
Papiret er for fugtigt, har forkert
fiberretning eller har korte fibre.
Åbn bageste udskriftsbakke, eller brug
langfibret papir.
Papiret varierer fra side til side.
Vend papiret.
Papirstop, skade på printeren
Papiret har udskæringer eller
perforeringer.
Anvend papir uden udskæringer eller
perforeringer.
Problemer med indføring
Papiret har ujævne kanter.
Brug papir med høj kvalitet til laserprintere.
Papiret har variation fra den ene side til
den anden.
Vend papiret.
Sample
This manual is suitable for devices