HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 116 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 116 of 134
114
Specifikationer for udskriftsmedier
DAWW
Generelle retningslinjer
Til denne printer kan der anvendes en række medier, f.eks. enkelte ark, (herunder op til 100%
genbrugspapir med fiber), konvolutter, etiketter, transparenter i gråtoner og specialpapirformater.
Egenskaber såsom vægt, sammensætning, fibre og fugtindhold er vigtige faktorer, der påvirker
printerens ydeevne og udskrifternes kvalitet. Papir, der ikke overholder specifikationerne i denne
vejledning, kan forårsage følgende problemer:
Dårlig udskriftskvalitet
Øget antal papirstop
Reparationskrævende slitage på printeren
Nogle papirtyper kan opfylde alle specifikationerne i denne vejledning og stadig ikke give
tilfredsstillende resultater. Dette problem kan skyldes forkert håndtering, uacceptable
temperatur- og luftfugtighedsniveauer eller andre faktorer, som Hewlett-Packard ikke har nogen
kontrol over.
Før du indkøber større partier papir, skal du altid kontrollere en prøve og sørge for, at de krav,
som angives i denne brugervejledning og i
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide
, er
overholdt. Se
"Supplerende oplysninger" på side 23
for at få oplysninger om bestilling.
FORSIGTIG!
Brug af papir, der ikke opfylder HPs specifikationer, kan give printeren problemer, som kan
medføre, at den skal repareres. Denne reparation er ikke dækket af Hewlett-Packards garanti-
eller serviceaftaler.
Sample
This manual is suitable for devices