HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 112 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 134
110
Specifikationer og lovgivningsmæssige oplysninger
DAWW
Lovgivningsmæssige erklæringer
Overensstemmelseserklæring
ifølge ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014
Producentens navn:
Hewlett-Packard Company
Producentens adresse:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
erklærer, at produktet
Produktnavn:
HP color LaserJet 1500 series
Inklusiv: bakke til 250 ark.
Lovpligtigt modelnummer:
BOISB-0209-00
Produkttilbehør:
Alle
opfylder følgende produktspecifikationer:
Sikkerhed:
IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1+ A11 Klasse 1-laser/LED-produkt
GB4943-1995
EMC:
CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Klasse B
1
EN 61000-3-2:1995 / A14
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC-benævnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B
2
/ ICES-003, Stykke 3 / GB9254-
1998
AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2
Yderligere oplysninger:
Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspændingsdirektiv 73/23/EEC og bærer
CE-mærket i overensstemmelse hermed.
1)
Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer.
2)
Denne enhed opfylder Afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed kan forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver
modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Boise, Idaho USA
1. januar 2002
Kun vedr. lovgivningsmæssige emner:
Kontakt i
Australien:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph
Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien
Kontakt i Europa:
Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard
Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße
110-140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)
Kontakt i USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail
Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)
Sample
This manual is suitable for devices