HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 111 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 134
DAWW
Appendiks B Specifikationer og lovgivningsmæssige oplysninger
109
FCC-regler
Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i Klasse B i henhold til
Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse imod skadelige
forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr danner, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi.
Hvis dette udstyr ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det
forårsage skadelig forstyrrelse i radiokommunikationsudstyr. Der er imidlertid ingen garanti for, at
der ikke vil opstå forstyrrelse i en bestemt installation. Du kan afgøre, om der er forstyrrelse ved
at slukke og tænde udstyret. Hvis udstyret forårsager skadelig forstyrrelse i radio- eller tv-
kommunikationsudstyr, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe forstyrrelsen ved hjælp af en
eller flere af følgende fremgangsmåder:
Drej eller flyt den modtagende antenne.
Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.
Bemærk!
Ændringer af printeren, der ikke udtrykkeligt er godkendt af HP, kan gøre brugerens tilladelse til
at anvende udstyret ugyldig.
Brug af et afskærmet interfacekabel er påkrævet, for at Klasse B-grænserne i Afsnit 15 af FFC-
bestemmelserne kan overholdes.
Sample
This manual is suitable for devices