HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 109 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 109 of 134
DAWW
Appendiks B Specifikationer og lovgivningsmæssige oplysninger
107
HP LaserJet-udskrivningsforbrugsvarer
I mange lande/områder kan dette produkts udskrivningsforbrugsvarer (f.eks. tonerkassette,
billedtromle) returneres til HP via HPs s retur- og genbrugsprogram til udskrivningsforbrugsvarer.
Et brugervenligt og gratis program, hvor dele kan leveres tilbage i mere end 48 lande/områder.
Programoplysninger og instruktioner på flere forskellige sprog er inkluderet i hver ny pakke med
HP LaserJet-tonerkassetter og -tilbehør.
Oplysninger om HPs retur- og genbrugsprogram til
udskrivningsforbrugsvarer
Siden 1990 har HPs retur- og genbrugsprogram til udskrivningsforbrugsvarer indsamlet mere
end 47 millioner brugte HP LaserJet-kassetter, der ellers ville være endt som affald på en
losseplads. HP LaserJets tonerkassetter og forbrugsvarer indsamles og sendes i størrer
mængder til vores samarbejdspartnere, som specialiserer sig i genbrug af ressourcer, og her
bliver kassetten skilt ad. Efter en omhyggelig kvalitetskontrol anvendes udvalgte dele i nye
kassetter. De tiloversblevne materialer adskilles og konverteres til råmaterialer til brug af andre
industrier til mange andre forskellige brugbare produkter.
Returnering i USA
HP anbefaler brugen af massereturneringer for at få en mere miljømæssig ansvarlig måde at
returnere brugte kassetter og forbrugsvarer på. Vent ganske enkelt, til du har to eller flere
kassetter, og brug en enkelt frankeret og adresseret UPS-etiket, som følger med i emballagen.
Hvis du ønsker flere oplysninger i USA, kan du ringe til (1) (800) 340-2445 eller besøge
Webstedet HP Printing Supplies Returns and Recycling Program på:
recycle
.
Returnering uden for USA
Kunder uden for USA kan ringe til det lokale HP-salgs- og servicekontor eller besøge Webstedet
, hvor de kan finde yderligere oplysninger om tilgængeligheden af
HPs retur- og genbrugsprogram for udskrivningsforbrugsvarer.
Papir
Dette produkt kan anvende genbrugspapir, såfremt dette opfylder de specifikationer, der er
opgivet i
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide
. Se
"Supplerende oplysninger" på
side 23
, hvor du kan finde bestillingsoplysninger. Printeren er egnet til brug sammen med
genbrugspapir iht. DIN 19309.
Materialebegrænsninger
Dette produkt indeholder ikke tilføjet kviksølv.
Dette produkt indeholder ikke batterier.
Dette HP-produkt indeholder bly i lodninger.
Du kan finde oplysninger om genbrug på
eller kontakt de lokale
myndigheder eller EIA (Electronics Industry Alliance):
.
Sample
This manual is suitable for devices