HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 108 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 134
106
Specifikationer og lovgivningsmæssige oplysninger
DAWW
Produktets miljøbeskyttelsesprogram
Beskyttelse af miljøet
Hewlett-Packard Company er engageret i levering af kvalitetsprodukter på en ansvarlig
miljømæssig måde. Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer
indvirkningen på miljøet.
Ozonproduktion
Dette produkt udleder ingen nævneværdig ozongas (O
3
).
Energiforbrug
Dette produkt er kvalificeret til E
NERGY
S
TAR®
, der er et frivilligt program igangsat for at
fremme udviklingen af energirigtige kontorprodukter.
E
NERGY
S
TAR
®
er et varemærke registreret i USA tilhørende U.S. Environmental Protection
Agency (de amerikanske miljømyndigheder). Som E
NERGY
S
TAR
®
-partner har Hewlett-Packard
Company fastslået, at dette produkt opfylder E
NERGY
S
TARs
®
retningslinjer for energibesparelse.
Du kan finde yderligere oplysninger på
.
Papirforbrug
Den manuelle dupleksfunktion [dobbeltsidet udskrivning, se
"Udskrivning på begge sider
(manuel dupleksudskrivning)" på side 45
] og N-op-udskrivningsfunktion [flere sider udskrevet på
et ark papir, se
"Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning)" på side 37
]
kan reducere papirforbruget og den deraf følgende udnyttelse af naturlige ressourcer.
Plastdele
Plastikdele større end 25 g er mærket i henhold til internationale standarder, så det er muligt at
identificere plastik og bortskaffe det korrekt, når produktet kasseres.
Sample
This manual is suitable for devices