HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 104 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 134
102
Service og support
DAWW
Serviceoplysningsskema
HVEM RETURNERER UDSTYRET?
Dato:
Kontaktperson: __________________________________________
Telefon: ________________
Alternativ kontaktperson: __________________________________________
Telefon: ________________
Returneringsadresse ved forsendelse:
Særlig forsendelsesvejledning:
HVAD SENDER DU?
Modelnavn:
Modelnummer:
Serienummer:
Vedlæg eventuelle relevante udskrifter. Medsend IKKE ekstraudstyr (f.eks. vejledninger, rensemidler osv.), der ikke er nødvendigt for at udføre reparationen.
HAR DU FJERNET TONERKASSETTERNE OG BILLEDTROMLEN?
Du
skal
fjerne dem, før printeren afsendes, medmindre et mekanisk problem forhindrer det.
Ja.
Nej, jeg kan ikke fjerne dem.
HVAD SKAL DER GØRES?
(Vedlæg eventuelt et særskilt ark).
1. Beskriv fejlen. (Hvad består fejlen i? Hvad foretog du dig, da fejlen opstod? Hvilken software kørte du? Gentager fejlen sig?)
2. Hvis fejlen er tilbagevendende, hvor lang tid går der mellem fejlene? _______________________________
3. Hvis enheden var tilsluttet til en af følgende, skal du oplyse producenten og modelnummeret.
Pc:
Modem:
Netværk:
4. Yderligere kommentarer:
HVORDAN ØNSKER DU AT BETALE FOR REPARATIONEN?
Under garanti
Købt/modtaget den: ____________________________
(Vedlæg kvittering eller følgeseddel med den oprindelige dato for modtagelsen).
Vedligeholdelseskontraktnummer: ______________________
Bestillingsnummer: ___________________________
Med undtagelse af service under kontrakt eller garanti skal der medfølge et bestillingsnummer og/eller en bemyndiget
underskrift med enhver bestilling af service.
Hvis standardpriser for reparationen ikke gør sig gældende, skal bestillingen
omfatte et minimumbeløb. Standardpriser for reparationer kan oplyses ved at kontakte et autoriseret HP-reparationscenter.
Bemyndiget underskrift: ____________________________________________
Telefon: _________________________
Faktureringsadresse:
Særlige faktureringsinstrukser:
Sample
This manual is suitable for devices