HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 103 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 134
DAWW
Appendiks A Service og support
101
Emballering af printeren
Hvis HP Kundeservice bestemmer, at din printer skal returneres til HP til reparation, skal du følge
trinene nedenfor til indpakning af printeren, før den afsendes.
FORSIGTIG!
Transportskader, som opstår på grund af utilstrækkelig emballering, er kundens ansvar.
Sådan emballeres printeren igen
1
Fjern og gem billedtromlen.
2
Fjern og gem alle fire tonerkassetter. Sådan fjernes de:
a
Åbn topdækslet, og fjern den tonerkassette, der befinder sig i adgangspositionen.
b
Luk topdækslet, og tryk på
(
D
REJ KARRUSEL
).
c
Åbn topdækslet, og fjern den tonerkassette, der nu befinder sig i adgangspositionen.
d
Gentag trin b og c for at fjerne de to resterende tonerkassetter.
FORSIGTIG!
Det er
meget vigtigt
at fjerne tonerkassetterne, før printeren afsendes. Tonerkassetter, der
efterlades i printeren under transport, vil lække og fuldstændigt dække printermotoren og andre
dele med toner.
For ikke at beskadige tonerkassetten skal du undgå at berøre valsen på den og opbevare den i
originalemballagen eller således, at den ikke udsættes for lys.
3
Hvis problemet ikke involverer den ekstra bakke 2, skal du fjerne og gemme bakken eller
bakkerne.
4
Fjern og gem strømkablet, interfacekablet og ekstraudstyret.
5
Hvis du har mulighed for det, skal du medsende eksempler på udskrifter og 50 til 100 ark
papir eller andre medier, der ikke er udskrevet korrekt.
6
Medsend en udfyldt kopi af
"Serviceoplysningsskema" på side 102
.
7
Brug den oprindelige emballage, hvis det er muligt.
Hvis du har kasseret printerens
emballage, kan du kontakte et lokalt pakkepostfirma og få oplysninger om, hvordan du skal
emballere printeren.
HP anbefaler, at du forsikrer udstyret under forsendelsen.
Sample
This manual is suitable for devices