HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 101 of 134)

Languages: Danish
Pages:134
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 134
DAWW
Appendiks A Service og support
99
Begrænset garanti på tonerkassetter og billedtromle
Dette HP-produkt garanteres at være fri for fejl i materialer og udførelse, indtil levetiden er
udløbet (levetidens udløb angives i en meddelelse om lav levetid på printerens kontrolpanel).
Garantien dækker ikke produkter, der er modificeret, renoveret, genfremstillet, brugt forkert eller
på nogen måde er ændret.
Denne begrænsede garanti giver dig særlige juridiske rettigheder. Du har muligvis andre
rettigheder, der varierer fra stat til stat, provins til provins og land/område til land/område.
OVENNÆVNTE GARANTIER ER EKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI,
HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET.
HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG DET STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR
DET MULIGT, KAN HEWLETT-PACKARD COMPANY I INTET TILFÆLDE BLIVE HOLDT
ANSVARLIG FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER PØNALERSTATNING ELLER
DRIFTSTAB VED BRUD PÅ DENNE GARANTI ELLER PÅ ANDEN VIS.
Hvis det viser sig, at produktet er defekt, skal du returnere det til det sted, hvor du har købt
produktet, sammen med en skriftlig beskrivelse af problemet.
Sample
This manual is suitable for devices