HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 99 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
97
Kalibracja drukarki
Drukarka automatycznie wykonuje funkcje kalibracji w następujących przypadkach:
po włączeniu zasilania,
po każdych 100 wydrukowanych stronach,
gdy drukarka nie była używana przez co najmniej cztery godziny,
po każdej zmianie kasety z tonerem.
W przypadku problemów z kolorami można również skalibrować drukarkę ręcznie.
Wykonanie kalibracji drukarki z poziomu drukarki
1
Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
Wykonanie kalibracji z poziomu programu HP color LaserJet 1500 toolbox
1
Uruchom program HP color LaserJet 1500 toolbox na jeden z następujących sposobów:
Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę programu
HP color LaserJet 1500 toolbox
.
W menu
Start
wybierz
Programy
, a następnie
HP color LaserJet 1500
i
HP color LaserJet 1500 toolbox
.
2
Na karcie
Maintenance & Diagnostics
(Konserwacja i diagnostyka) kliknij opcję
Diagnostic Tools
(Narzędzia diagnostyczne) w lewej części ekranu.
3
Kliknij opcję
Color Calibration
(Kalibracja koloru).
Sample
This manual is suitable for devices