HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 98 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 138
96
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Czyszczenie drukarki
W trakcie drukowania w drukarce gromadzą się cząsteczki papieru, tonera i kurzu. Z biegiem
czasu zanieczyszczenia te mogą powodować problemy z jakością wydruków, na przykład
pojawianie się na wydrukach drobinek lub smug tonera. Drukarka wyposażona została w tryb
czyszczenia służący do usuwania i zapobiegania tego rodzaju problemom.
Czyszczenie napędu
Uwaga
Poniższa procedura wykonywana jest z poziomu programu HP color LaserJet 1500 toolbox,
obsługiwanego w systemie Windows 98 lub nowszym. Aby wyczyścić napęd w przypadku, gdy
zainstalowany jest inny system operacyjny, patrz plik Readme na dysku CD lub informacje na
stronie internetowej pod adresem
.
1
Sprawdź, czy drukarka jest włączona i znajduje się w stanie gotowości.
2
Uruchom program HP color LaserJet 1500 toolbox.
3
Na karcie
Troubleshooting
(Rozwiązywanie problemów) kliknij opcję
Cleaning Page
(Strona czyszcząca), a następnie
Print
(Drukuj). Drukarka wydrukuje stronę z wzorem.
4
Wyjmij papier znajdujący się w podajniku 1.
5
Wyjmij wydrukowaną stronę i umieść ją w podajniku 1 wydrukiem do dołu.
6
W komputerze naciśnij
Clean
(Czyść).
Sample
This manual is suitable for devices