HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 97 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
95
Problemy z portem USB
Nie można drukować
przy użyciu karty USB
innego producenta.
Ten błąd pojawia się w przypadku
braku oprogramowania dla drukarek
USB.
Instalacja karty USB innego producenta może wymagać
oprogramowania pomocniczego Apple USB Adapter Card
Support. Najbardziej aktualna wersja programu dostępna
jest na stronach internetowych firmy Apple.
Po podłączeniu przy
użyciu przewodu USB
drukarka nie pojawia się
w narzędziu Chooser
(Wybieracz)
(Mac OS 9.
x
) lub Print
Center (Centrum druku)
(Mac OS X) po wybraniu
sterownika.
Problem wywołany jest elementem
oprogramowania lub sprzętu.
Rozwiązywanie problemów związanych z
oprogramowaniem
Sprawdź, czy Macintosh obsługuje złącze USB.
Sprawdź, czy w komputerze zainstalowany jest system
Mac OS w wersji 9.
x
lub nowszej.
Sprawdź, czy komputerze zainstalowano odpowiednie
oprogramowanie USB firmy Apple.
Uwaga:
Systemy pulpitowe iMac i Blue G3 spełniają
wszystkie wymagania potrzebne do podłączenia urządzeń
USB.
Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem
Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
Upewnij się, czy prawidłowo podłączono kabel USB.
Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla USB do
szybkiego przesyłania danych.
Sprawdź, czy szereg nie zasila zbyt wielu urządzeń USB.
Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz
przewód bezpośrednio do portu USB komputera
głównego.
Sprawdź, czy w szeregu nie znajdują się więcej niż dwa
nie zasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie
urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio
do portu USB komputera głównego.
Uwaga:
Klawiatura iMac jest nie zasilanym koncentratorem
USB.
Symptom
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Sample
This manual is suitable for devices