HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 95 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
93
Drukarka drukuje, ale
tekst jest nieprawidłowy,
zniekształcony lub
niekompletny.
Przewód interfejsu jest poluzowany
lub uszkodzony.
Odłącz przewód drukarki i podłącz go ponownie. Spróbuj
wydrukować dokument, który poprzednio został
wydrukowany poprawnie. Jeżeli to możliwe, podłącz
przewód drukarki do innego komputera i spróbuj
wydrukować dokument, który wcześniej został wydrukowany
poprawnie. Na koniec spróbuj użyć innego przewodu.
Drukarka jest podłączona do sieci
lub jest urządzeniem, z którego
korzysta wielu użytkowników i nie
odbiera wyraźnych sygnałów.
Odłącz drukarkę z sieci i podłącz bezpośrednio do
komputera za pomocą przewodu USB. Wydrukuj dokument,
który poprzednio został wydrukowany prawidłowo.
W programie został wybrany
nieodpowiedni sterownik.
Sprawdź, czy w oknie dialogowym
Drukuj
lub
Ustawienia
drukarki
wybrano drukarkę HP color LaserJet 1500.
Sterownik drukarki nie działa
prawidłowo.
Wydrukuj stronę przy użyciu programu
HP color LaserJet 1500 toolbox. Jeśli drukarka drukuje,
problem związany jest ze sterownikiem drukarki. Odinstaluj i
zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Program nie działa prawidłowo.
Spróbuj wydrukować dokument z innego programu.
Jeśli drukarka jest podłączona do
komputera, problem związany jest z
systemem operacyjnym.
Odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki
serii HP color LaserJet 1500.
Symptom
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Sample
This manual is suitable for devices