HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 94 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 138
92
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Drukarka drukuje, ale nie
we wszystkich kolorach
lub strony są całkowicie
puste.
Jeśli drukowane są całkowicie puste
strony, być może zawiera je
drukowany dokument.
Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych stron.
W kasecie może się kończyć toner
lub został on całkowicie zużyty.
Sprawdź komunikat o stanie materiałów eksploatacyjnych na
panelu sterowania drukarki, wydrukuj stronę Stan materiałów
eksploatacyjnych lub sprawdź poziom tonera w kasetach
drukujących korzystając z programu HP color LaserJet 1500
toolbox. W razie potrzeby wymień kasetę drukującą.
Użytkownik nie jest powiadamiany o braku lub niskim
poziomie tonera w kasetach drukujących innych
producentów.
W przypadku korzystania z kaset
drukujących produkcji innej niż HP
toner w jednej z nich może się
kończyć lub został już całkowicie
zużyty. Kontrolki nie wskazują
niskiego poziomu lub braku tonera w
kasetach drukujących innych
producentów.
Wymień kasety drukujące.
Papier zwija się przy
wysuwaniu z górnego
pojemnika wyjściowego.
Papier musi zostać skierowany na
ścieżkę prostego wydruku.
Otwórz tylne drzwiczki odbiorcze, aby skierować wydruk na
ścieżkę prostego wydruku. Wyjmij z drukarki wszystkie
arkusze.
Stos papieru został lekko zwinięty
podczas umieszczania go w
podajniku.
Odwróć stos papieru w podajniku.
Papier nie spełnia określonych
wymogów.
Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na
stronie 117
.
Jeśli dokument drukowany jest na
materiałach o małej gramaturze,
problem może być związany z
niewłaściwym ustawieniem typu
papieru.
W sterowniku drukarki wybierz opcję papieru o małej
gramaturze.
Symptom
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Sample
This manual is suitable for devices