HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 93 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
91
Drukarka nie reaguje na
polecenie
Drukuj
w
używanym programie.
W drukarce wystąpił błąd.
Sprawdź kontrolki panelu sterowania drukarki informujące o
pojawieniu się błędu.
Jeśli nie świeci się żadna z
kontrolek, oznacza to, że do drukarki
nie dopływa prąd.
Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego.
Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
Sprawdź, czy w źródle zasilania (gniazdo elektryczne lub
listwa przeciwprzepięciowa) płynie prąd.
Jeśli drukarka nadal nie działa, skontaktuj się z Działem
obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów
firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce
dołączonej do drukarki.
Drukarka mogła zostać ustawiona na
tryb podawania ręcznego (miga
kontrolka Uwaga i świeci się
kontrolka Start).
Jeżeli podajnik 1 jest pusty, włóż do niego papier. Jeśli w
podajniku 1 znajduje się papier, naciśnij przycisk
(
S
TART
)
.
W programie została wybrana
nieodpowiednia drukarka.
Sprawdź, czy w oknie dialogowym
Drukuj
lub
Ustawienia
drukarki
wybrano drukarkę HP color LaserJet 1500.
Mogło wystąpić zacięcie papieru.
Wyjmij wszystkie zacięte arkusze. Patrz część
“Usuwanie
zacięć materiałów” na stronie 62
.
Drukarka jest podłączona do sieci i
nie odbiera sygnału.
Odłącz drukarkę z sieci i podłącz bezpośrednio do
komputera za pomocą przewodu USB.
Z kolejki druku usuń wszystkie wstrzymane zadania.
Wydrukuj dokument, który poprzednio został
wydrukowany prawidłowo.
Ponownie zainstaluj oprogramowanie do obsługi
drukowania.
Przewód interfejsu pomiędzy
drukarką a komputerem (siecią) nie
jest podłączony prawidłowo.
Odłącz i podłącz raz jeszcze przewód interfejsu.
Przewód interfejsu jest wadliwy.
Jeżeli to możliwe, podłącz przewód do innego
komputera (lub opcjonalnego zewnętrznego serwera
druku HP Jetdirect) i wydrukuj dokument, który
wcześniej został wydrukowany poprawnie.
Spróbuj użyć innego przewodu.
Jeśli drukarka jest podłączona do
komputera, oprogramowanie
drukarki nie zostało skonfigurowane
dla portu drukarki.
W menu wyboru drukarki w oprogramowaniu sprawdź, czy
urządzenie zostało podłączone do odpowiedniego portu.
Jeżeli w komputerze jest więcej portów sprawdź, czy
drukarka jest podłączona do odpowiedniego.
Symptom
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Sample
This manual is suitable for devices