HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 92 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 138
90
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Drukarka pobiera papier
lub materiał z
niewłaściwego
podajnika.
Problem może być spowodowany
wybraniem niewłaściwego źródła
materiału.
W systemie Windows sprawdź, czy wybrano właściwe
źródło papieru klikając
Plik
w używanej aplikacji a
następnie
Układ strony
.
Uwaga:
Jeżeli w używanej aplikacji nie jest dostępna
opcja
Układ strony
lub podobna, ustawienia drukarki
można sprawdzić poprzez wybór opcji
Plik
, a następnie
Drukuj
. W oknie dialogowym
Drukuj
kliknij
Właściwości
, a następnie wybierz kartę
Papier
i
sprawdź ustawienia.
W przypadku komputera typu Macintosh ustaw źródło
papieru w oknie dialogowym
Print
(Drukuj).
Wyjmij materiały z innych podajników, aby drukarka
podawała materiał z odpowiedniego podajnika.
Ustawienia
typu
lub
formatu
papieru nie odpowiadają formatowi
papieru umieszczonego w
podajniku.
Uruchom program HP color LaserJet 1500 toolbox. Kliknij
kartę
Favorites
(Ulubione), a następnie
Settings
(Ustawienia). Kliknij
Configure Device
(Konfiguruj
urządzenie), a następnie
Paper Handling
(Obsługa
papieru). Sprawdź, czy ustawienia typu lub formatu
odpowiadają formatowi i rodzajowi papieru umieszczonego w
drukarce.
Papier został umieszczony w
podajniku 1.
Wyjmij papier z podajnika 1. Jeśli nie zostanie wskazany
podajnik zawierający prawidłowy format papieru, a podajnik
1 nie zostanie skonfigurowany, drukarka zacznie pobierać
papier z podajnika 1.
Drukarka nie pobiera
papieru z podajnika 2.
Tylna prowadnica długości papieru
(podajnik 2) została nieprawidłowo
ustawiona.
Informacje na temat sposobu ustawiania prowadnic znajdują
się w części
“Ładowanie opcjonalnego podajnika 2” na
stronie 30
.
Podajnik nie jest rozpoznawany w
programie drukarki.
Ustaw program drukarki tak, aby rozpoznawał podajnik.
Jeśli drukarka nie pobiera papieru z
żadnego podajnika, problem może
być związany z papierem.
Spróbuj użyć papieru innej marki lub typu.
Sprawdź, czy używasz wysokiej jakości papieru do
drukarek laserowych. Papier powlekany, fotograficzny
oraz błyszczący nie może być używany. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Informacje na temat składania zamówień znajdują się w
części
“Wyposażenie dodatkowe, informacje na temat
składania zamówień” na stronie 23
.
Płytka rozdzielająca oraz rolki
chwytające mogą być zużyte.
Wymień płytkę rozdzielającą i rolki chwytające. W celu
zamówienia części prosimy o kontakt z Działem obsługi
klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na
stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Symptom
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Sample
This manual is suitable for devices