HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 91 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
89
Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukowaniem
Poza problemami wymienionymi w tej części patrz
“Rozwiązywanie częstych problemów z
komputerami Macintosh” na stronie 94
w przypadku korzystania z komputera typu Macintosh.
Symptom
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Wydrukowanie
dokumentu zajmuje
bardzo dużo czasu.
Przyczyną problemu może być
bardzo złożony dokument
zawierający na przykład elementy
grafiki.
Poczekaj na zakończenie wydruku.
Uprość dokument lub zmień ustawienia jakości wydruku.
Jeżeli problem pojawia się często, rozszerz pamięć
drukarki.
Maksymalna prędkość drukowania to
16 stron na minutę w przypadku
wydruków czarno-białych oraz
4 strony na minutę dla wydruków
kolorowych.
Poczekaj na zakończenie wydruku.
Podczas drukowania na materiałach
nietypowego formatu prędkość
drukowania może zostać
automatycznie obniżona.
Poczekaj na zakończenie wydruku.
W sterowniku drukarki rodzaj lub
wielkość papieru zostały ustawione
dla kartonu lub innego papieru o
dużej gramaturze.
W przypadku drukowania na papierze o dużej gramaturze
rozmiar oraz wielkość papieru powinny zostać ustawione
na papier o dużej gramaturze. Drukarka drukuje wolniej,
co zapewnia wysoką jakość wydruków. Poczekaj na
zakończenie wydruku.
Jeśli dokument nie jest drukowany na papierze o dużej
gramaturze, ustaw rodzaj i wielkość papieru w
sterowniku drukarki na zwykły papier.
W domyślnych ustawieniach drukarki wybierz kartę
Papier
i ustaw rodzaj papieru na zwykły. W przypadku
drukowania na papierze o dużej gramaturze ustawienie
to można unieważnić z poziomu sterownika drukarki.
Sample
This manual is suitable for devices